نبـرد دو اتـاق شـورا

/

دو شنبه ۲۵ جوزا ۱۳۹۴

 

مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که تاریخ انتخابات پارلمانی را تا اول سرطان مشخص کند.
فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: «ما از حکومت می‌خواهیم تا اول سرطان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کند».
آقای مسلم یار افزود: موضع مجلس سنا مشخص است؛ اول سرطان دورۀ قانونی مجلس به پایان می‌رسد و حکومت مکلف بود که پیش از پیش انتخابات برگزار می‌کرد که متاسفانه mnandegar-3اینطور نشد.
پیش از این نمایندگان مجلس، اظهارات رییس مجلس سنا را در مورد پایان دوره کاری و عدم مشروعیت مجلس پس از اول سرطان، دخالت در امور این مجلس خوانده بودند.
اکنون، رییس مجلس سنا تاکید دارد که این مجلس بر اساس حکم قانون اساسی مکلف است که در این مورد اظهار نظر کند.
رییس و برخی اعضای مجلس سنا شب گذشته با رییس جمهور غنی نیز دیدار کرده اند.
آقای مسلم یار خاطرنشان کرد که در این دیدار نیز از رییس‌جمهور خواسته است تا تاریخ انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
او نگفت که رییس جمهور چه پاسخی در این رابطه به آنها داده است.
محی‌الدین منصف رییس کمیسیون تقنین مجلس سنا نیز تاکید کرد که حکومت باید هر چه زودتر تاریخ انتخابات را مشخص کند.
آقای منصف، نماینده‌گان مجلس را به تعبیر قانون به نفع خود، متهم کرد و تاکید کرد که ادامه کار مجلس پس از اول سرطان مشروعیت ندارد.
او خاطرنشان کرد: عدم مشروعیت مجلس نمایندگان روی کار مجلس سنا نیز تاثر منفی دارد و این مجلس به جز از نظارت بر اعمال حکومت در عرصه قانون گذاری کاری نمی تواند انجام دهد.
روز شنبه عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان ضمن تاکید بر مشخص شدن تاریخ انتخابات گفت که هنوز یک دوره اجلاس از دوره شانزدهم کاری این مجلس باقی مانده است.
او پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه نمی‌دهد تا به مجلس نماینده‌گان مشروعیت دهد. به باور وی این مجلس مشروعیت خود را از مردم افغانستان گرفته است و نیازی نیست، نهاد دیگری به آن مشروعیت دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.