نخستـین آزمایشگـاه کنترل کیفـیتِ زعـفران در هـرات گشایـش یـافت

گزارشگر:یک شنبه 24 جدی 1396 ۲۳ جدی ۱۳۹۶

نخستین آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران در هرات گشایش یافت. مسؤولان محلی در هرات می‌گویند که با آغاز به کار این آزمایشگاه زعفران افغانستان از آفات نگهداری شده و با کیفیت بهتر به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
mandegar-3بیشراحمد احمدی، مدیر عمومی ترویج ادارۀ زراعت هرات می‌گوید، پس از این زعفران تمامی شرکت‌ها در این‌جا آزمایش کیفیت شده و بعد اجازۀ فروش و صادرات آن داده می‌شود.
به گفتۀ آقای احمدی این آزمایشگاه ظرفیت ۱۸ نوع آزمایش را دارد.
آقای احمدی می‌افزاید، این آزمایشگاه با هزینۀ ۵۰ هزار دالر آمریکای از بودجۀ وزارت زراعت ساخته شده که در کنار آزمایش کیفیت، امراض و آفات زعفران را در مزرعه‌ها نیز تشخیص می‌کند.
محمدآصف رحیمی، والی هرات می‌گوید، افتتاح این آزمایشگاه در کنار این‌که از سوءاستفادۀ برخی از کشورها جلوگیری می‌کند، اعتماد بازارهای جهانی را نیز نسبت به زعفران افغانستان افزایش می‌دهد.
به گفتۀ آقای رحیمی، زعفران افغانستان در سطح جهان بهترین است.
والی هرات می‌افزاید که برخی از کشورها در تلاش اند تا زعفران‌شان را به نام افغانستان وارد بازارهای جهانی کنند. آقای رحیمی برای جلوگیری از واردات زعفران بی‌کیفیت کشورهای دیگر به افغانستان تأکید می‌کند.
آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران در حالی گشایش می‌یابد که در سال روان ۵۰ درصد بهای زعفران در مقایسه با سال‌های پیش به علت زعفران بی‌کیفیت کشورهای همسایه کاهش یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.