نخستین فارغانِ «مطالعات زنان» از دانشگاه کابل سند به دست آوردند

دو شنبه 15 عقرب 1396/

mandegar-3فارغان اولین دور رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه کابل کلاه شان را به هوا پرتاب کردند. این گروه از دانشجویان برای اولین بار روز یکشنبه از این رشته تحصیلی جدید در افغانستان فارغ شدند.
این دانشجویان مدرکی غیرمعمول را از دانشگاه کشوری گرفتند که مردسالاری در آن هنوز هم رواج دارد.
به گفته برنامه انکشافی سازمان ملل متحد و مقامات دانشگاه کابل، این دانشگاه در سطح این کشور اولین موسسه تحصیلات عالی است که سندی تحصیلی را با تمرکز بر جندر (تساوی جنسیتی) و موضوعات زنان ارائه می کند.
نظریه های فمینیستی، رسانه ها، جامعه مدنی و حل مناقشات از جمله موضوعات گسترده در زمینه زنان بوده اند که در مورد آنها در جریان دو سال دوره ماستری در دانشگاه کابل تمرکز شده است؛ رشته ای که کوریای جنوبی و برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد «یو ان دی پی» آن را تمویل کردند.
در دوره رژیم اسلامی طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ ارائه چنین سندی تحصیلی غیرقابل تصور بود؛ زمانی که مسائل زنانه یک تابو بودند و زنان به صورت گسترده ای مجبور به خانه نشینی گردیده و از تحصیل بازماندند.
پس از آنکه امریکا به طالبان در افغانستان حمله کرد و با همکاری بین المللی رژیم افراطی این گروه را در این کشور سرنگون کرد، موضوعات مرتبط با حقوق زنان یک بار دیگر گسترش یافت. اما همواره زنان شهروندان درجه دوم جامعه باقی ماندند و مردان گردانندگی کشور را به دست داشتند. حالا در میان۲۲ فارغ شده از این رشته تحصیلی دانشگاه کابل، فقط هفت مرد حضور دارند.
یکی از این فارغان مرد مجتبی عارفی است. او زمانی که منتظر به دست آوردن مدرک اش بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این آغاز یک تغییر است.» عارفی افزود: «با این برنامه ما می توانیم جایگاه و وضعیت زنان را در جامعه مان بشناسیم. اینجا امکانش هست که ما به سطحی از برابری جنسیتی برسیم که در غرب است.»
سجیه صدیقی یکی از فارغان زن از این برنامه در دانشگاه کابل گفت که امیدوار است که همصنفی هایش بتوانند از توانمندی های شان برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان استفاده کنند.
سجیه افزود: «در یک مدت زمان کوتاه ما نمی توانیم تغییری بزرگ به میان آوریم، اما با تحصیلات عالی مان می توانیم به تغییر در جامعه مان کمک کنیم و به مردم مان خدمت نماییم، مخصوصا به زنان کشورمان».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.