نخستین مرکز تماس دهقانان با متخصصان زراعتی افتتاح شد

گزارشگر:دوشنبه 26 قوس 1397 ۲۵ قوس ۱۳۹۷

ماندگار: برای نخستین‌بار در افغانستان، مجتمع معلومات زراعتی و مرکز تماس دهقانان با متخصصان زراعتی در وزارت زراعت افتتاح شد.
نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در افتتاح این مرکز گفت که پس از این دهقانان از سراسر کشور می‌توانند با تماس به شماره ۱۵۰، با متخصصان زراعتی در وزارت زراعت صحبت کنند و مشورت‌های لازم را دربارۀ چگونه‌گی فعالیت زراعتی بگیرند. آقای درانی افزود که این mandegarتماس‌ها برای دهقانان رایگان است و متخصصان زراعتی به هر لهجه و لسانی که خواسته شود، معلومات و مشورت ارایه می‌کنند.
وزیر زراعت گفت: «اساس رشد زراعت مربوط به آگاهی دادن به دهقان است. تا زمانی که به دهقان ما آگاهی ندهیم و سیستم‌های جدید زراعتی را برای‌شان نشان ندهیم، رشد زراعت ساده نیست. برای این که در نقاطی که حداقل به شکل فزیکی برای ترویج رسیده نمی‌توانیم و بتوانیم تمام کشور را تحت پوشش برنامه‌های ترویج قرار بدهیم، یکی از راه‌های آن این است که ما از سیستم زراعت الکترونیک استفاده کنیم. ما با افتتاح این مرکز به این هدف خود می‌رسیم».
نصیراحمد درانی هم‌چنین تأکید کرد: «یک دهقان می‌تواند از دوردست‌ترین نقطه‌ی کشور تا یک ساعت مفت با این مرکز حل مشکل کند، این یک نوع پیش‌رفت سریع است».
نصیراحمد درانی گفت که وزارت زراعت در نظر دارد سیستم‌های دیگری را نیز برای رشد زراعت و بلند بردن سطح آگاهی دهقانان راه‌اندازی کند و به تازه‌گی بر اساس توافقی که با مجلس سنا صورت گرفته، قرار است تلویزیون و رادیوی مجلس سنا روزانه چهار ساعت برنامه‌های‌شان را به وزارت زراعت بدهند.
همچنان شهزادگل آریوبی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، می‌گوید که استفاده از تکنولوژی معلوماتی در زراعت، اهمیت زیادی دارد. وزیر مخابرات گفت که این وزارت برای گسترش استفاده از تکنولوژی در رشد زراعت، آمادۀ همکاری با وزارت زراعت است. هم‌چنان وزیر مخابرات یادآوری کرد: وزارت مخابرات پلان استراتژیک تکنولوژی پنج ساله را ساخته که زراعت الکترونیک بخش مهم آن است.
عبدالحمید هلمندی مشاور ارشد رییس حکومت وحدت ملی در بخش زراعت و انکشاف دهات نیز، در این همایش گفت که راه‌اندازی سیستم‌های نو برای توسعۀ زراعت، به بلند بردن سطح آگاهی دهقانان کمک می‌کند. آقای هلمندی می‌گوید که آگاهی‌‌دادن به دهقانان دربارۀ چگونه‌گی فعالیت‌های‌شان، درآمد آنان را بیشتر می‌سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.