نخستین نشست مشترک توافقنامۀ امنیتی کابل – واشنگتن/ فرمانده کل نیروهای خارجی: در توافقنامۀ استراتژیک دشمن نامعلوم است!

گزارشگر:دو شنبه 19 دلو 1394 ۱۸ دلو ۱۳۹۴

حکومت افغانستان نخستین جلسۀ کمیسیون مشترک تطبیق توافق‌نامۀ امنیتی میان کابل – واشنگتن و تفاهم نامه میان کابل و ناتو را در کابل برگزار کرد.
معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع در این نشست گفت: هر دو جانب توافق کردند تا سه کمیتۀ کاری برای پی‌گیری تطبیق توافق نامه‌های امنیتی mandegar-3را روی دست گیرند.
به گفته سرپرست وزارت دفاع ملی، کمیتۀ کاری نخست، برای رسیده‌گی به امور مالی افغانستان، کمیتۀ دوم، ارزیابی تهدیدهای مشترک و کمیته سوم مسوولیت دارد تا رشد و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی کشور را دنبال کند.
آقای استانکزی افزود: طالبان هیچ‌گونه بهانه‌یی برای تداوم خشونت‌ها در افغانستان ندارند.
او گفت: یکی از شرایط طالبان خروج نیروهای خارجی بود که با وجود خروج این نیروها، جنگ در افغانستان بیش از هر زمان دیگر شدت گرفته است.
فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان تأکید کرد که حضور آن‌ها در افغانستان براساس توافقنامۀ استراژیک قانونمند است و آن‌ها از روند گفت‌وگوهای صلح حمایت می‌کنند.
فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو گفت که در پیمان امنیتی هیچ تعریفی از دشمنان افغانستان وجود ندارد.
اما جان کمپبل نیز خاطرنشان کرد: امریکا به تعهدات خود با افغانستان پایبند است و هم اکنون در حال عملی کردن وعده‌های خود طبق توافقنامه امنیتی کابل – واشنگتن می‌باشد.
وی افزود: در حال حاضر، ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان افزایش یافته است.
کمپبل اذعان داشت: امریکا از تمام توان خود برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای پولیس و ارتش افغانستان استفاده خواهد کرد.
فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تأکید کرد: در پیمان امنیتی کابل – واشنگتن تعریفی از دشمن واقعی افغانستان وجود ندارد و مشخص نشده است، اما با وجود این دشمنان مردم افغانستان، دشمنان کلیه مردم دنیا هستند.
جان کمپبل اذعان داشت: در پیمان امنیتی که کابل – واشنگتن، امریکا متعهد شده تا به افغانستانی پیشرفته دست یابد و طالبان باید پیشرفت‌های افغانستان را برای پیوستن به روند صلح بپذیرند و از تمام توان خود برای جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد این گروه در افغانستان استفاده خواهیم کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.