نخستین پروژۀ نشانه‌های جغرافیایی در افغانستان راه‌ا‌ندازی شد

۱۳ عقرب ۱۳۹۸

سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دیروز در نشستی با برگزاری یک کارگاه آموزشی، نخستین پروژۀ ایجاد سیستم نشانه‌های جغرافیایی را در افغانستان راه‌اندازی کردند.
این پروژه زمینۀ ایجاد ساختار نشانه‌های جغرافیایی را برای افغانستان فراهم می‌سازد و برای تولیدکننده‌گان و بازرگانان افغانستان سهولت‌هایی را ایجاد می‌کند تا محصولات باکیفیت را به بازارهای داخلی، منطقه و جهان معرفی کنند.
mandegarنصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری عدم دسترسی به بازارهای منطقه‌یی و جهانی را از چالش‌های عمده در کشور می‌خواند و این پروژه را برای تولیدکننده‌گان کوچک در بخش‌های رعایت معیارهای جهانی، پروسس و بسته‌بندی تولیدات‌شان بسیار سودمند می‌داند.
راجندرا آریال، رییس عمومی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در افغانستان ایجاد و گسترش نشانه‌های جغرافیایی را یکی از بهترین ابزارها برای تبلیغ محصولات افغانستان عنوان می‌کند.
پروژۀ ساختار نشانه‌های جغرافیایی توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در همکاری نزدیک با وزارت صنعت و تجارت و با حمایت فنی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و حمایت مالی اتحادیه اروپا برای سه سال و در دو مرحله تطبیق می‌شود.
مرحلۀ نخست آن برخی کارکردها در رابطه به قوانین نشانه‌های جغرافیایی، پالیسی‌ها، توسعۀ ظرفیت، شناسایی محصول، کنترل، تضمین‌کیفیت، تأیید و صدور گواهی‌نامه را در بر می‌گیرد.
مرحلۀ دوم این پروژه که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تطبیق خواهد شد، بیشتر روی افزایش درآمد تولیدکننده‌گان کوچک داخلی و تجارت‌های زراعتی، دسترسی بهتر به بازار و شناخت بیشتر از نشانه‌های جغرافیایی افغانستان توسط مصرف کننده‌گان تمرکز دارد.
اندرس فیشر بارنیکول، معاون اتحادیه اروپا در افغانستان که در این برنامه حضور داشت، پروژۀ ایجاد سیستم نشانه‌های جغرافیایی را بخشی از تلاش‌های این اتحادیه برای بهبود شرایط زنده‌گی مناطق روستایی، افزایش بهره‌وری و معیارهای کیفیت زراعتی در کشور برای رونق‌بخشیدن به صادرات افغانستان، ایجاد شغل و مبارزه با فقر می‌خواند.
گفتنی‌ست که نشانۀ جغرافیایی یک حق مالکیت معنوی‌ست که برای استفاده از یک نام یا نشانه‌یی که از آن برای شناسایی محصولاتی که از یک موقعیت جغرافیایی می‌باشد، به کار می‌رود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.