نشست لندن و تلاش برای سهیم‌ساختن طالبان در قدرت

ناجیه نوری/

انگلیس و پاکستان در نشست لندن بر حکومت افغانستان فشار وارد خواهند کرد که به طالبان در دولت آیندۀ افغانستان نقش بیشتری بدهد و همچنان توافق‌نامۀ امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد را به امضا برساند.
شماری از نماینده‌گان مجلس و آگاهان سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند، انگلیس و پاکستان همواره منافع خود را مشترک می‌دانند، بنابراین لندن و اسلام‌آباد در این نشست بر تقویت سیاست همیشه‌گی‌شان که سهم‌دادن بیشتر طالبان در قدرت آیندۀ افغانستان است، تأکید خواهند کرد.
به باورآنان، انگلیس همواره منافع پاکستان را بر منافع افغانستان ترجیع داده، پس این پاکستان است که در این نشست بیشترین سود را خواهد برد.
مذاکرات  دو روزۀ رهبران پاکستان و افغانستان در لندن از روز گذشته آغاز شده و گفته می‌شود که صلح در افغانستان و راه‌های مقابله با طالبان پس از خروج نیروهای بین‌المللی از کشور، اصلی‌ترین محورهای این گفت‌وگوها خواهد بود.
فرهاد مجیدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، انگلیس و پاکستان منافع خود را مشترک می‌دانند، بنابراین در این نشست لندن و اسلام‌آباد بر تقویت سیاست همیشه‌گی شان که همانا سهم‌دادن بیشتر طالبان در قدرت آینده است، تاکید خواهند کرد.
به باور این عضو مجلس نماینده‌گان، یکی از موارد اساسی دیگر این نشست امضای موافقتنامۀ امنیتی میان افغانستان و پاکستان است، پس این نشست دو نکته اصلی دارد: یکی شریک ساختن طالبان در قدرت و دوم امضای پیمان امنیتی میان پاکستان و افغانستان.
اما این عضو مجلس در مورد توافق نامۀ امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد می‌گوید، چون سیاست پاکستان همواره برخلاف منافع افغانستان بوده و خواهد بود، بنابراین امضای این توافقنامه به نفع مردم افغانستان نخواهد بود.
مجیدی تاکید کرد، مسالۀ مهم دیگر این‌که در سیاست حکومت افغانستان نیز همواره منافع پاکستان بر منافع مردم افغانستان ارجهیت داده شده است.
او اضافه کرد، چون در این نوع سیاست متضرر اصلی مردم افغانستان خواهد بود، بنابراین ضعف‌های حکومت افغانستان سبب می‌شود که پاکستان از چنین نشست‌های سود بیشتر ببرد.
در همین حال، جنرال نورالحق علومی عضو ایتلاف ملی افغانستان می‌گوید، چون انگلستان همواره منافع پاکستان را بر منافع افغانستان ارجحیت داده، بنابراین تا زمانی‌که پاکستان ازحمایت کشورهای مانند انگلستان برخوردار باشد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و امتیازگیری‌های زیادی از چنین نشست‌ها به دست می‌آورد.
به گفتۀ جنرال علومی، این نشست سه جانبه هیچ نتیجه‌یی که به منفعت مردم افغانستان باشد، نخواهد داشت، زیرا ما بارها شاهد چنین برنامه‌های بوده‌ایم که هیچ سودی برای مردم افغانستان نداشته است.
جنرال علومی تاکید کرد، دولت‌مردان افغانستان همیشه در چنین نشست‌هایی نتوانسته اند که در مقابل دوست و یا دشمن از قاطعیت کار بگیرند و یک تصمیم درست در برابر پاکستان اتخاذ کنند، بنابراین این نشست نیز مانند سایر نشست‌ها سودی برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
این عضو ایتلاف ملی اضافه کرد، چون ما در چنین نشست‌ها در برابر پاکستان از قاطعیت کار نمی‌گیریم، بنابراین پاکستان ضمن این‌که می‌تواند از ما امیتاز بگیرد، از کشورهای بزرگی مانند انگلیس نیز امیتازات خواهد گرفت.
او همچنان گفت، چون همواره پاکستان منتظر گرفتن امتیاز است، بنابراین ما بیشتر نگران این استیم که شاید حامد کرزی در این نشست یک امتیاز دیگری به پاکستان بدهد.
همچنان عبدالهادی خالد آگاه نظامی می‌گوید، انگلستان پس از امریکا بزرگترین قوا را در افغانستان دارد، اما نقش و اثرگذاری‌اش نسبت به افغانستان در پاکستان بیشتر است.
این آگاه نظامی تاکید کرد، ولی انگلستان این توانایی را دارد که دولت پاکستان را راضی کند که در راستای تامین صلح در افغانستان نقش خوبی را بازی کند.
وی تصریح کرد، هرچند بیشترین نقش منفی در افغانستان را پاکستان بازی کرده، ولی پاکستان نیز وضعیت مناسبی ندارد و نمی‌تواند خشونت را همچنان در افغانستان تقویت کرده و ادامه دهد.
به گفتۀ آقای خالد، میان پاکستان و افغانستان دیوارهای بسیار بلند بی‌اعتمادی کشیده شده، ولی نباید فراموش کرد که زمینه‌های مداخله در امور افغانستان برای پاکستان فراهم بوده، اما خوب است که نسبت به چنین نشست‌ها خوش‌بین بود.
این سومین نشست رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.