نشست مشتـرک نمـاینـده‌گان رسـانه‌هـا با مسـوولان ولایت بلـخ

گزارشگر:دو شنبه 19 دلو 1394 ۱۸ دلو ۱۳۹۴

نماینده کمیتۀ مصونیت خبرنگاران و شماری دیگر از نهادهای مدافع
از حقوق خبرنگاران نشستی را در پیوند به حکم اخیر رییس جمهور درباره مصونیت و چه‌گونه‌گی برخورد با خبرنگاران وکارمندان رسانه‌یی در ولایت بلخ برگزارکردند.
نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران افغان در شمال کشور از مسوولان امنیتی این ولایت خواست تا برای مصونیت بهتر خبرنگاران باید بانک اطلاعات کامل mandegar-3خبرنگاران ولایت، محل بود وباش، محل کار وسایر اطلاعات لازم را گرداوری نمایند تا در هنگام نیاز از آن استفاده شود و به اسرع وقت به مشکل خبرنگاران رسیده‌گی صورت گیرد.
درهمین حال، مسوولان امنیتی ولایت بادرنظرداشت پشنهادات و طرح‌های نماینده کمیته مصوونیت ودیگر خبرنگاران ونهادهای حامی رسانه‌یی وعده سپردند که در قسمت اجرایی‌شدن حکم رییس جمهورتلاش جدی می‌نمایند و برای تامین مصونیت خبرنگاران این ولایت از هیچگونه تلاش دریغ نخواهند کرد.

کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان برای تاکید روی اجرایی شدن حکم رییس جمهور از سوی مسوولان ولایتی، در تمامی زون‌های کاری خویش نشست‌ها وجلساتی کاری را راه‌اندازی می‌نماید تا اطمینان کامل از چه‌گونه‌گی مصونیت ونوع برخورد با خبرنگاران درولایت های کشور حاصل شود.
رییس جمهور کشور اخیراً حکمی را در پیوند به تطبیق بهترقوانین مربوط به
رسانه های همگانی درراستای تقویت آزادی بیان و تامین دسترسی به اطلاعات صادر کرد که در برگیرندۀ بیشتر مواردی مربوط به مصونیت و نیز ایجاد سهولت‌ها برای خبرنگاران از سوی مسوولان دولتی در بخش کارهای مسلکی‌شان است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.