نشنل انترست: غنـی در انتخابات برنـده نمـی‌شـود

شنبه 17 قوس 1397/

ماندگار: راه‌ رسیدن به صلح کوتاه نیست و دست‌آوردها و موفقیت دراین مسیر با حوصله و بردباری به‌دست می‌آید.
مجلۀ نشنل انترست در نوشتۀ تحلیلی خود که سفرها و گفت‌و‌گوهای زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان اوضاع سیاسی این کشوررا به بررسی گرفته است، گفته که چالش‌ها در کشور رو به افزایش است، انتخابات مجلس نماینده‌گان، امنیت و انتخابات mandegarریاست‌جمهوری و گفت‌وگوهای صلح از چالش‌های اصلی‌یی است که حکومت با آن مواجه است.
رونالد نومان، نوسیندۀ این مقاله در جولای ۲۰۱۷ در سفری که به کابل داشته است؛ بیش از چهل نشست باافراد دولتی گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی و رهبران سیاسی، جامعۀ مدنی، تجار، زنان و دپیلومات‌های بیرونی، همچنان، مقامات نظامی و ملکی امریکایی در این کشور انجام داده است. نویسنده گفته که تقریباً همۀ طرف‌ها در داخل افغانستان به این باور ‌اند که محمداشرف غنی، دوباره برندۀ انتخابات نمی‌شود.
تعصبات قومی در زمان حکومت غنی به اوج رسید، شمار زیاد به غنی به عنوان یک «پشتونِ قوم‌پرست» نگاه می‌کنند که اقوام دیگر را از نظام بیرون کرده است. وعده‌های غنی برای جوان‌سازی نهادهای حکومتی به کام جوانان یک قوم خاص در زمان حکومت او تمام شده است. تمام حامیان غنی حالا در برابر او قرار گرفته‌اند.
به‌نظر نویسنده، انتخابات پارلمانی در کشور برگزار گردید، مردم به دید مثبت به نتیجۀ انتخابات می‌نگریستند، اما انتخابات تاجایی خوب و درجایی بد برگزار شد. این اولین انتخاباتی بود که توسط نیروهای افغانستان رهبری و مدیریت می‌شد، اما چالش‌های زیادی فرا‌راه این روند وجود داشت و برخی از مراکز انتخاباتی به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود باقی ماند.
انتخابات مجلس نماینده‌گان پس از چند ماه چانه‌زنی با خرید دستگاه‌های انگشت‌نگاری برگزار شد، اما نبود نام افراد در فهرست‌ کتاب‌های ثبت، نرسیدن مواد به مراکز رأی‌دهی و نبود امنیت سبب چالش در این روند شد. این اولین انتخاباتی بود که امنیت آن توسط نیروهای امنیتی-دفاعی افغانستان تأمین می‌شد.اگرچه نیروهای افغانستان شجاعانه برای تأمین امنیت تلاش می‌کنند و قربانی می‌دهند، اما حکومت افغانستان انگیزۀ خود برای برقراری این روند از دست داده بود.
انتخابات‌های گذشته نیز در افغانستان به کمک نیروهای ناتو به رهبری امریکا که بیش از صدهزار سرباز در این کشور داشتند، برگزار شده بود.
در حالی که مردم آرزوی یک انتخابات شفاف و نتیجه به اساس رأی‌شان را دارند، اما نگرانی‌های اختلاس و دست‌برد دراین روند نیز وجود دارد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که عمر حکومت وحدت ملی به پایانش نزدیک است.حکومت وحدت ملی، پس از چالش‌های انتخابات ۲۰۱۴ به شکل مشترک میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله تشکیل شد. ناکاره‌گی این حکومت باعث گسترده شدن میزان انتقاد و اعتراض شده بر آن شده است، شهروندان از قوم‌گرایی و نبود برنامه‌های رفاه آور به زنده‌گی خود شکایت دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.