نصاب تحصیلـی دانشگـاه‌ها بازنگـری می‌شـود

گزارشگر:سه شنبه 17 میزان 1397 ۱۶ میزان ۱۳۹۷

mandegar-3نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور بر اساس نیازمندی‌های جامعه و بازار کار تدوین می‌شود.
این مطلب را دکتور نجیب‌الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در برنامۀ ملی بازنگری و انکشاف نصاب‌های تحصیلی کشور که در وزارت تحصیلات عالی تدویر یافت، بیان داشت.
وزیر تحصیلات عالی می‌گوید: در گذشته نصاب تحصیلی واحد وجود نداشت و از نصاب‌های درسی دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف جهان در نهادهای تحصیلات عالی کشور بدون در نظرداشت نیازمندی‌های جامعه و بازار کار، استفاده صورت می‌گرفت.
او گفت: «وزارت تحصیلات عالی با درنظرداشت این معضل تصمیم گرفت تا روی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی اقدامات اساسی که استوار بر نیازمندی‌های جامعۀ افغانستان و مارکیت کار باشد؛ اقدام کند که خوشبختانه دانشگاه کشور گزارش نیازسنجی شان را به مرکز وزارت ارسال داشتند تا این نیازسنجی‌ها در کلسترهای مختلف مورد مطالعه و کارشناسی قرار گیرد.»
آقای خواجه عمری علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی به‌خاطر بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی شماری از استادان را جهت فراگیری تهیه نصاب درسی به خارج از کشور فرستاد تا روی نصاب تدرسی مبتنی بر تقاضاهای بازار کار کشور، کار کنند.
وزیر تحصیلات همچنان از استادانی که در بخش نصاب آموزش دیده اند خواست تا با درنظرداشت واقعیت‌های عینی جامعه به‌صورت مجدانه و پیگیر جهت تهیه نصاب‌های جدید کار کنند تا نتیجۀ مطلوب به دست آید.
همچنان، در این برنامه عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی در رابطه به فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت تحصیلات عالی و اولویت‌های شش‌گانۀ این وزارت معلومات داده گفت: وزارت تحصیلات عالی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ در بخش افزایش کمی در نهادهای تحصیلی کشور فعالیت‌ها و دست‌آوردهای قناعت‌بخشی داشته است که در حال حاضر ۳۸ نهاد تحصیلی دولتی و ۱۳۱ نهاد خصوصی در کشور فعالیت دارد.
او گفت: مطابق اولویت‌های کاری که شامل بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی، بلند بردن ظرفیت‌های علمی استادان، کار روی ساختار تشکیلاتی ادارات مرکزی، توجه به تحقیقات علمی و ایجاد ریاست تألیف، تحقیق و ترجمه، بهبود در روند تضمین کیفیت و اعتباردهی و بهبود خدمات دانشجویان، کار های جدی صورت گرفته است.
همزمان بااین، سید فرهاد شهیدزاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک روی اهمیت نصاب تحصیلی و عوامل تاثیرگذار بر محتوای نصاب‌های درسی با روی کارآمدن نظام‌های سیاسی در کشور، صحبت کرده گفت: «نصاب یکی از ارکان‌ اساسی تحصیلات عالی محسوب می‌شود که موجودیت نصاب زمینۀ پویایی و تحرک یک نهاد را مساعد می‌سازد.»
او ضمن اشاره به نصاب‌های تحصیلی در نظام‌های سیاسی گذشته، روی بی‌طرفانه بودن نصاب تحصیلی از دید سیاسی تأکید کرد.
گفتنی است که در این برنامه که دو روز دیگر نیز ادامه می‌یابد، استادام نهاد های تحصیلی روی نصاب رشته‌های مهندسی، علوم متمم صحی، دانشکدۀ جیولوجی و معادن، ادبیات انگلیسی، زراعت، کمپیوتر ساینس و اقتصاد بحث و تبادل نظر می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.