نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت است

یک شنبه 28 جدی 1393/

گفته بودیم که کابینۀ پیش رو، صندوقچۀ جادویی نیست تا اینکه کلید مشکلات و معما های کشور گردد.
نه تنها که جادویی نشد، اعلام ابتدایی لست کابینه، کار تشکیل دولت وحدت ملی را با اعتراضات گسترده و چالش های متعدد مواجه ساخت، قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین آورد، برداشت ها و موقعیت ها را تغیر داد و لایه های مشکلات را چند چند ساخت.mnandegar-3
چند تا علت می توانند مهم باشند که ارتباط به رهبری و مدیریت مسوولین دارد:
– درک و عمل غیر دقیق و محدود مسوولین، در مقابل برداشت و انتظار کلان مردم از مفهوم دولت وحدت ملی
– فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و ضرورت تاریخی جامعهء خودما
– موجودیت تناقض های ذهنی، توهمات سیاسی، آجندا های شخصی و گروهی، در مقابل یک آجندای ملی
نگرانی هایی مردم حوزه جنوب غرب، حوزه شمالی و مشرقی و سایر حوزه ها، نگرانی های برحق و عادلانه اند، زیرا ماهیت دولت وحدت ملی بخصوص در افغانستان قطعاً باید در برگیرنده و متعادل باشد. مشخصۀ وزیر، در پهلوی تخصص و توانمندی مدیریتی، داشتن حوزۀ سیاسی و هویت سیاسی نیز می‌باشد.
تفاوت‌ها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیشتر و دولت را ناکام خواهد ساخت. در این وضعیت کشور، بر همهء نیروهای سیاسی-مدنی و نخبه‌گان جامعه است تا در بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم گردند و با نظارت بر جریان کار سرنوشت مردم، مسوولیت خویش را انجام دهند.
گرفته شده از صفحه احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.