نـام‌نویسی نامـزدان تا پایان جـدی ادامـه دارد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ شنبه 15 جدی 1397 ۱۴ جدی ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که بیش از ۷۰ تن به شمول دو خانم بسته‌های معلوماتی انتخابات را گرفته‌اند؛ اما یک تن به شکل رسمی خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده است.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که تنها عبدالطیف پدرام تاهنوز خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده است.
mandegarمسوولان در کمیسیون می‌گویند که روند نام‌نویسی نامزدان ریاست‌جمهوری تا پایان ماه جدی ادامه دارد.
او گفت حکیم تورسن نامزد احتمالی دیگر در تماس با کمیسیون انتخابات گفته است که فردا (امروز) برای ثبت نام به این نهاد می‌‌آید.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در ادامۀ این گفت‌وگو خاطرنشان کرد که در این میان، شیما سکندری و زرغون ولی بانوانی اند که بسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آورده اند.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات، قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ حمل سال پیش‌رو برگزاری گردد؛ اما این روند به ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۹ به تأخیر افتاد. دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی از تأخیر روند انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده‌ و اما برخی از تیم‌های انتخابات به ویژه تیم وفاق ملی گفته اند که تأخیر انتخابات را از بهر آوردن اصلاحات پذیرفته اند.
یوناما یا دفتر سازمان معاونت سازمان ملل متحد گفته است که تا زمانی اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات وارد نشود، هزینۀ مالی انتخابات را نمی‌پردازد.
همچنان، یک عضو ارشد کمیسیون انتخابات پیش از این گفته است که این کمیسیون پیشنهادهای خود را برای تأمین هزینۀ مالی به دفتر معاونت سازمان ملل متحد فرستاده، اما تا هنوز این نهاد تصمیم نهایی را نگرفته است.
این در حالی است که انتخابات مجلس نماینده‌گان، در ۲۸ -۲۹ سال جاری خورشیدی برگزاری گردید، اما تاهنوز نتایج ابتدایی تمام ولایت‌ها اعلام نگردیده است.
شماری آگاهان باور دارند که رهبری کمیسیون انتخابات ظرفیت پیش‌برد، توانایی و مدیریت برگزاری انتخابات را ندارد. به نظر می‌رسد که این ناتوانی‌های که ادعا می‌شود در کمیسیون انتخابات وجود دارد سبب نگرانی نهادهای حامی کمیسیون انتخابات شده است و این نهادها کمک‌های خود را به ایجاد و آوردن اصلاحات و بازنگری در رهبری کمیسیون انتخابات مشروط کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.