نــــی: حق دسترسی به اطلاعات محدود شده است / معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ: دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی آسان نیست

هارون مجیدی/ چهار شنبه 27 عقرب 1394/

مسوولان در نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گویند، حق دسترسی به اطلاعات در مدت زمان دولت وحدت ملی محدود شده است.
این نهاد می‌گوید که این محدودیت باعث خشونت‌های فراوانی از طرف کارمندان و نهادهای حکومتی گردیده و اگر محدودیت بالای رسانه‌ها ادامه یابد، ستون پنجم در درون حکومت قوی‌تر خواهد شد و در نتیجه، دشمنان مردم افغانستان عمل‌کردهای ظالمانۀ خود را تشدید خواهند بخشید.
mandegar-3وزارت اطلاعات و فرهنگ، در پاسخ به این نگرانی می‌گوید که دسترسی به اطلاعات در اداره‌های دولتی کار آسانی نیست.
معین نشراتی این وزارت می‌گوید، با آن‌که قانون در زمینۀ حق دسترسی به اطلاعات صراحت دارد، اما در ادارات دولتی دسترسی به اطلاعات آسان نیست.
نی هم‌چنان با پخش گزارش ماهیانۀ خود از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است.
این نهاد ناامنی و مشکلات اقتصادی را از عمده موانع کار خبرنگاری در افغانستان دانسته و گفته است، دولت وحدت ملی نه تنها این که مانند گذشته در قبال جامعۀ خبرنگاری خاموش بود بلکه در بسیاری از موارد خلاف قوانین نافذ کشور عمل کرده و بر بی‌باوری‌ها در میان مردم افزوده اند.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد یا نی در گفت‌وگو با ماندگار با بیان این‌که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران طی ماه‌های گذشته افزایش یافته، می‌گوید: افزایش خشونت‌ها دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که مهمترین دلیل، ناامنی است که از آن میان، پروندۀ کندز تأثیرات فراوانی را بالای رسانه‌ها داشت.
به‌گفتۀ رییس اجرایی نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزادی، «در حادثۀ کندز تمامی رسانه‌هایی‌که در این ولایت فعالیت داشتند، تخریب، چپاول و به آتش کشیده شد».
آقای خلوتگر تصریح می‌کند: جرأت اخلاقی کاری خبرنگاران و صاحبان رسانه‌ها باعث شد تا تهدید در برابر خبرنگاران بالا برود.
رییس اجرایی نی، بی میلی حکومت را یکی دیگر از دلایل افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران دانسته می‌گوید: حکومت وحدت ملی نه تنها این‌که مانند گذشته در قبال جامعۀ خبرنگاری خاموش بود، بلکه در بسیاری از موارد خلاف قوانین نافه کشور عمل کرده و بر بی باوری‌های شهروندان افزودند.
رییس اجرایی نی، محدود شدن حق دسترسی به اطلاعات را از مشکلات درشت جامعۀ خبرنگاری افغانستان بیان داشته، افزود: «حق دسترسی به اطلاعات یکی از موارد عمده‌یی است که در مدت زمان دولت وحدت ملی محدود شده و باعث خشونت‌های فراوانی از طرف کارمندان و نهادهای حکومتی شده است».
رییس اجرایی نی، دامن‌گیر شدن رسانه‌ها به مشکلات اقتصادی را از سدهای دیگر محدودیت در جامعه رسانه‌یی گفته، می‌افزاید: مشکلات اقتصادی به صورت غیر مستقیم باعث شده تا کار رسانه‌یی در کشور محدود شود.
آقای خلوتگر خاطر نشان می‌کند که اگر محدودیت بالای رسانه‌ها ادامه یابد،ستون پنجم در درون حکومت قوی‌تر خواهد شد و در نتیجه، دشمنان مردم افغانستان عمل‌کردهای ظالمانۀ خود را تشدید می‌بخشند.
به باور او: این محدودیت سبب می‌شود تا لایه‌های فساد در افغانستان بازتاب نیابد و دموکراسی در کشور بخشکد.
رییس اجرایی نی در پیوند به راه حل‌ها می‌گوید: «دولت در بسا موارد می‌تواند رسانه‌ها را کمک کند و با دادن اعلانات رسانه‌هایی که در حالت سقوط قرار دارند را نجات دهد».
او از رهبران دولت می‌خواهد که محدودیتی را که بیشتر نهادهای امنیتی برای به‌دست آوردن اطلاعات وضع کردند، رفع کنند.
در این حال، سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ماندگار می‌گوید: در اولین روزهای کاری دولت وحدت ملی، قانون حق دسترسی به اطلاعات به تصویب رسید و طی چهار ماه گذشته، کمیسیون دسترسی به اطلاعات که یکی از موارد این قانون بود، تشکیل و کارشیوۀ آن به تنظیم و رسماً اعلام موجودیت کرد.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید: کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کاملاً مستقل است و تنها یک تن به نماینده‌گی از وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن عضویت دارد.
بانو مصطفوی گفت: «با وجودی که قانون در این زمینه صراحت دارد، اما متأسفانه در ادارات دولتی به گونۀ باید و شاید، دسترسی به اطلاعات آسان نیست و معلومات در اختیار شهروندان، رسانه‌ها و فعالین جامعۀ مدنی قرار داده نمی‌شود».
اما، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که آنان مکتوب‌های حمایتی برای کار کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ادارۀ امور و ادارات دیگر فرستاده‌ اند و از این نهادها خواسته اند تا تمامی ادارات پایگاه‌های دسترسی به اطلاعات را رسماً ایجاد کنند و یک نماینده به این کمیسیون معرفی نمایند.
بانو مصطفوی خاطر نشان می‌کند که وزارت اطلاعات و فرهنگ در آینده کارگاه‌هایی را برای تعمیم قانون حق دسترسی به اطلاعات در تمام ادارات دولتی راه اندازی خواهند کرد.
نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد یا نی با پخش گزارش ماهیانۀ خود تصویری از دشواری‌های ماه گذشتۀ جامعۀ رسانه‌یی افغانستان را ارایه کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.