نقش زنـان پـولیس در نهـادهای امنیتـی

گزارشگر:بهزاد برمک ۱۱ حوت ۱۳۹۷

ایجاد جامعۀ مصون و دور از همه خطرات اجتماعی نیز از پیش‌فرض‌های انکشافی و پیشرفت به حساب می‌آید؛ به این اساس است که پولیس در قبال تأمین آرامش اجتماعی دارای یک سلسله وظایف و مسوولیت‌ها می‌باشد. نه تنها این مسوولیت صِرف به قشر مردان وابسته‌گی دارد؛ بلکه نقش و حضور زنان در روند سیاسی و نظامی کشور نیز تأثیر بزرگ خود را در سرنوشت کشور دارد. زنان در افغانستان نسبت به مردان به شکل مقایسه‌یی اگر تخمین کنیم بیشتر تحت ظلم و شکنجه قرار گرفته اند و این فرصتی است که ایشان تشویق شوند تا به اعمار مملکت mandegarتخریب شده، سهم خودشان را داشته و در مسایل سیاسی، اجتماعی و نظامی با مردان، دوشادوش خدمت کنند. باید زنان را مثل مردان از تمام حقوق برخوردار ساخته و کوشش شود به شکل فردی و اجتماعی شامل فعالیت‌های سیاسی و نظامی گردند. اکنون افغانستان به شمول زنان به بلوغ سیاسی رسیده است که باید خود تصمیم گرفته، برای تأثیرگذاری بر فرهنگ سیاسی گذشته و ایجاد تحول در عناصر آن لازم است زنان حضور فعال خود را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی افزایش دهند و تصویر گذشته نسبت به زنان تغییر کند و زنان را به عنوان نیروی جدی و موثر در صحنه‌های سیاسی و نظامی پذیرا گردد. برای تضمین صلح و عدالت با ثبات، نقش زنان با تمام بخش‌های جامعه، ضروری است. زنان می‌توانند که از نگاه مقامی که برای ثبات، صلح و کم کردن و مهار کردن جنگ دارند، رول مهم را بازی کنند. اگر به واقعات آخر کشور به طور واقعی دیده شود؛ نه تنها به جنگ و جدل کدام نقش نداشتند و دست‌های‌شان به خون مردم آلوده نیست؛ بلکه قربانیان جنگ، زجر و شکنجه گردیده اند. از طرفی زنان نظر به طبیعت فطری‌شان به صلح و دوستی، دلسوزی و بشر دوستی متکی بوده و از جنگ و شکنجه، ظلم و استبداد نفرت دارند. روی همین اصل، پولیس‌های زن در پهلوی برادران‌شان نه تنها به خاطر ثبات صلح؛ بلکه به‌خاطر جلوگیری و کشف مواد مخدر، قاچاق اطفال، جرم‌ها و تلاشی بدنی زنان در دوران جبر و ستم در مقابل زنان برای گرفتن امنیت زنان و انجام دادن یک سلسله وظایف، نقش مهم و قاطع داشته اند و در آینده هم انجام می‌دهند؛ پس گفته می‌توانیم که نقش و اشتراک زنان نه تنها در پولیس؛ بلکه در ادارات دیگر هم ضروری و مهم است. موجودیت پولیس زن جهت تأمین امنیت و به منظور تلاشی زنان در محلات کنترل پولیس، تلاشی خانه‌ها و دروازه‌های وردی ساختمان‌های دولتی حتمی است. پولیس زن مسوولیت نظارت از محلات رأی‌دهی را که مخصوص خانم‌ها آماده می‌شوند به عهده دارد و بدین ترتیب در تأمین امنیت انتخابات ریاست‌جمهوری موجودیت پولیس زن در صفوف پولیس ملی ضرورت مبرم احساس می‌شود؛ پس نظر به چالش‌ها و خطرات جدی که مردم را تهدید می‌نماید مهم است تا مقامات افغانستان، دونرها و همچنان ماموریت‌های دولتی و بین‌المللی که در تربیه و آموزش قوای امنیتی ملی افغانستان سهیم اند، تلاش‌های‌شان را به منظور پاسخ‌گو بودن پولیس ملی کشور به زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، تشدید بخشند و نقش پولیس زن را در جامعه بالا ببرند. در صورت ناکامی این تلاش‌ها، دست‌آوردهای سال‌های اخیر که با مشکلات زیادی حاصل شده از دست خواهد رفت و راه پیموده شده به طرف ثبات، پیشرفت و اعتماد به نفس در پولیس ملی نیز با چالش مواجه خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.