نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد در کابل: قیام‌ها برضد طالبان روبه گسترش است

/

نماینده ویژۀ سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که قیام‌های مردمی علیه طالبان رو به گسترش است.
یان کوبیش که روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد به ۱۵ عضو این شورا گفت، در آن مناطقی که تحت کنترول طالبان قرار دارند، این قیام‌ها بیشتر شده است.
یان کوبیش در اجلاس مشترک اعضای دایمی و غیردایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار داشت، خبرها در مورد قیام‌ها علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان یک انکشاف نو است و به بررسی بیشتر نیاز دارد.
او همین طور اظهار داشت که عوامل این قیام‌ها پیچیده می‌باشد. قیام‌ها علیه طالبان بعد از آن تقویه شد که در ولسوالی اندر ولایت غزنی که تحت کنترول کامل طالبان قرار داشت، مردم بر علیه آنها شورش نمودند.
بعداً این قیام‌ها در پکتیا، پکتیکا، لغمان، ننگرهار، فاریاب، بادغیس و یک تعداد ولایات دیگر هم صورت گرفت.
یان کوبیش می‌گوید، چنین معلوم می‌شود که قیام کننده‌گان بر علیه طالبان در منطقۀ خود مقاومت نشان می‌دهند، اما این اقدم آن‌ها چنین معنی ندارد که آن‌ها طرفدار حضور بیشتر حکومت در منطقه خود می‌باشند.
او در مورد اینکه مردم در مناطق خود می‌خواهند که خودشان مسوولیت امنیتی را به عهده بگیرند، اظهار نگرانی کرد.
بعضی از اعضای شورای ملی افغانستان خواهان حمایت از قیام کننده ها شده اند و عمل آنها را گام مثبت می خوانند، اما شماری دیگری در این مورد اظهار تشویش کرده اند.
یان کوبیش روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت، اکثریت قیام‌های مردمی در مناطق جنوبی افغانستان صورت گرفته و شاید یک اعتراضی علیه پالیسی‌های طالبان مانند بستن مکاتب دختران و غیره باشد.
او افزود، این یک دعوتی برای حکومت می‌باشد که حمایت از مردم را بیشتر بسازد تا نظم و قانون حاکم شود و برای خدمات حکومتی راه هموار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :