نمایشگاه زراعت در کابل برگزار شد

۲۱ عقرب ۱۳۹۱

نمایشگاه زراعت امسال از ۱۶ تا ۱۸ عقرب در «بادام باغ» شهرکابل برگزار شد. در این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ غرفه محصولات زراعتی، دامداری و تکنالوژی کوچک و کلان زراعتی خود را معرفی کردند.
عبدالغنی غوریانی، معین وزارت زراعت، مالداری وآبیاری هدف از این نمایشگاه را تقویت محصولات داخلی افغانستان خواند و گفت: «بهبود مارکیت و بازاریابی یکی از برنامه‌های ما در وزارت زراعت است که این نمایشگاه جز آن است. خیلی از محصولات ما مثلاً انار توسط همین نمایشگاه به بیرون معرفی شدند».
به گفته غوریانی، این نمایشگاه سال قبل به همکاری نهادهای خارجی صورت می‌گرفت که بیش از یک میلون دالر هزینه برمی‌داشت، ولی امسال کمتر از ۴ میلیون افغانی به این نمایشگاه مصرف شده که شامل ترمیم غرفه‌های نمایشگاه نیز می‌باشد.
محمد افضل فضلی، یکی از اشتراک کننده‌های این نمایشگاه است که در ولایت بغلان به کاشت پنبه مشغول است. او اوضاع کشت و کار پنبه را طی سال‌های اخیردر افغانستان خوب توصیف می‌کند و می‌گوید برخی از موسسات و وزارت زراعت با آنها همکاری دارند. او می‌گوید که در سال‌های اخیر با اصلاح تخم و ترویج روش‌های جدید پنبه کاری، هر جریب زمین از ۸۰ تا ۱۲۰ سیر پنبه سالانه حاصل می‌دهد.
فضلی درباره اشتراک در نمایشگاه سالانه زراعتی می گوید: «این نوع نمایشگاه‌ها بسیار خوب است. بلدیت دهقانان از یک سمت به سمت دیگر؛ باغدارن، غله جات، سبزیجات، میوه جات، حبوبات وهمه را مردم می‌بینند. صنعت را می‌بینند. دهقانی و حاصل را می‌بینند. این خیلی کار خوبی است».
محمد ابراهیم، یکی دیگر از شرکت کننده‌گان درباره این نمایشگاه می‌گوید: «این نمایشگاه فرصتی است برای مدرنیزه کردن زراعت درافغانستان. برخی از دهقانان که با وسایل جدید آشنا نیستند، آشنا می شوند».
او در مورد غرفه‌اش توضیح می‌دهد: «تماما وسایل زراعتی هستند، وسایل پیشرفته زراعتی و ادویه جات زراعتی هستند. وسایل زراعتی که از کمپنی‌های فلکو، دالدیگان وجکستوی برازیل را به معرفی گذاشته‌ایم. همچنان ماشین‌های چوچه کشی، اسپریرهای قوی که هزار متر مربع را اسپری می کنند و سایر وسایل».
در این نمایشگاه از دورترین نقاط افغانستان دهقانان و باغداران اشتراک کرده بودند. خدا بخش، معاون باغداران بهارستان بدخشان با ابراز رضایت از این نمایشگاه می‎گوید: «من از این ابتکار وزارت زراعت خیلی خوش و خرسند هستم؛ زیرا ما که محصولات خود را از راه دور آورده ایم، مردم می‌ایند و می‌خرند و از محصولات ما استقبال خوبی می‌کنند».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.