نماینده‌گان: حـوزه‌یی شـدن انتخـاباتِ غـزنی تبـعیض آشـکار است

۶ جوزا ۱۳۹۸

نزدیک به صد نماینده از ولایت‌های مختلف کشور حوزه‌یی شدن انتخابات پارلمانی غزنی را نقض قانون اساسی و تبعیض آشکار حکومت خواندند.
این نماینده‌گان دیروز با امضای قطع‌نامه‌یی در خصوص رد حوزه‌یی شدن انتخابات پارلمانی غزنی از حکومت خواستند، انتخابات پارلمانی غزنی را مطابق قانون اساسی همانند انتخابات در ۳۳ ولایت دیگر کشور برگزار کند.
mandegarدر قطع‌نامۀ این نماینده‌گان تأکید شده که حوزه‌یی شدن انتخابات پارلمانی غزنی، برخورد دوگانه حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این نماینده‌گان هشدار دادند در صورتی‌ که انتخابات غزنی به شکل حوزه‌یی برگزاری شود، وحدت میان اقوام ساکن در غزنی را خدشه کرده و مسوولیت هرگونه بحران سیاسی و اجتماعی احتمالی پس از انتخابات بر دوش حکومت خواهد بود.
نماینده‌گان در این قطعنامه از نهادهای مدنی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند که در مورد تبعیض علنی حکومت در خصوص حوزه‌یی کردن انتخابات غزنی، موقف گرفته و از تحقق آن جلوگیری کنند.
این در حالی است که اخیراً محمداشرف غنی به سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت و محمد خان معاون اول ریاست اجرایی وظیفه سپرده است تا در مورد چگونگی برگزاری انتخابات غزنی راه حل پیشنهاد کنند.
پیش از این حکومت بر حوزه‌بندی انتخابات پارلمانی غزنی تأکید کرده و گفته می‌شد که کمیسیون انتخابات، این ولایت را به سه حوزه انتخاباتی جداگانه تقسیم کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.