نماینده‌گان مجلس: انتـخابات آینـده بـدتر از انتخـابات ۲۰۱۴ خـواهد بـود

گزارشگر:سه شنبه 8 جوزا 1397 ۷ جوزا ۱۳۹۷

مجلس نماینده‌گان بار دیگر تاکید کرد که مدت زمان ثبت نام رای دهندگان در کشور باید تمدید شود تا مردم بتوانند در این روند شرکت کنند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه (۷ جوزا) این مجلس گفت: «تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان یک نیاز اساسی mandegar-3است؛ هنوز مشکل مرفوع نشده و پیشنهادات زیاد مردمی در این مورد وجود دارد.»
آقای ابراهیمی تاکید کرد که از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا در مورد زمان ثبت نام رای دهندگان تجدید نظر کند تا مردم بتوانند در انتخابات سهم بگیرند.
این در حالی است که سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات دو روز پیش در نشست عمومی مجلس، گفت که تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها امکان پذیر نیست؛ زیرا هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ بودجه‌ی امکان پذیر نیست.
از سویی هم، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس به کمیسیون عدلی و قضایی مجلس هدایت داد که اسناد و شواهدی را که در رابطه به احتمال تقلب در انتخابات آینده وجود دارد، جمع آوری کرده و همراه با کمیسیون انتخابات بررسی کند.
آقای ابراهیمی پس از آن به کمیسیون عدلی هدایت بررسی داد که بسیاری از نماینده‌گان در نشست امروز ادعا کردند که انتخابات آینده پر از تقلب خواهد بود.
محمد علی اخلاقی یک عضو مجلس گفت: «شواهدی وجود دارد که انتخابات آینده پر از تقلب خواهد بود؛ زیرا، از یکی از مراکز توزیع تذکره در کابل به من تماس گرفت و گفت که دو نفر ۱۰۰ تذکره جعلی را گرفته اند و کیل گذر هم برای آنان تایید داده است.»
آقای اخلاقی افزود، برایش زنگ آمده و کسی گفته که ۲۰۰۰ شناسنامه‌ی که برچسپ نیز خورده اند، دارد و آن را می‌فروشد.
به گفته او، این کار توسط باندهای مافیایی صورت می‌گیرد و از فعالیت این باندها باید جلوگیری شود.
همچنین، صفورا ایلخانی دیگر عضو مجلس گفت: «تقلب گسترده در روند انتخابات وجود دارد؛ در کابل مسوولین کمیسیون انتخابات هنگام زدن استیکر از شناسنامه‌ها عکس می‌گیرند و بعد عکس را پرینت کرده به نامزدان می‌فروشند.»
پس از این ادعاها آقای ابراهیمی گفت که خواستن همه روزه مسوولان کمیسیون انتخابات به مجلس، مناسب نیست؛ بناً کمیسیون عدلی در همکاری با کمیسیون انتخابات باید این اسناد را بررسی کرده و نتایج آن را به مجلس گزارش دهد.
این در حالی سات که پیش از این نیز چنین ادعاهای از سوی برخی اعضای شورای ملی مطرح شده است؛ اما کمیسیون انتخابات این ادعاها را تایید نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.