نماینده‌گان مجلس: نادیده گرفتن روسیه در روند صلح افغانستان اشتباه بود

گزارشگر:شنبه 11جدی 1395 ۱۰ جدی ۱۳۹۵

mandegar-3در پی نشست سه جانبه اخیر روسیه، چین و پاکستان درمورد صلح افغانستان شماری از نماینده‌گان مجلس می گویند که نادیده گرفتن روسیه در روند صلح یک اشتباه بود.
این نماینده‌گان می گویند که نادیده گرفتن برخی از کشورهای منطقه به ویژه روسیه در روند صلح افغانستان شکایت های را از ابتدا نیز به دنبال داشت و هم اکنون نیز زمینه رقابت های بیشتر منطقه ای را در افغانستان فراهم ساخته است.
آنان، تاکید دارند که دولت افغانستان به منظور رسیدن به صلح در کشور باید روابط خوبی با کشورهای همسایه از جمله روسیه داشته باشد.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی پیشین شورای عالی صلح کشور و عضو مجلس نماینده‌گان در این زمینه به خبرگزاری جمهور گفت: “در نشست های چهارجانبه صلح افغانستان، پاکستان، چین و امریکا هماهنگی خوبی نشد و این مساله در سطح منطقه و جهان شکایت‌هایی را به وجود آورد”.
آقای شاهد افزود، نادیده گرفتن نقش روسیه در نشست‌های چهار جانبه، زمینه ساز رقابت‌های زیاد در افغانستان شد و حالا روسیه در موضع فعال‌تری قرار گرفته است.
شاهد بیان داشت: “ما به هیچ کشوری اجازه مداخله نمی‌دهیم ولی به همکاری بیشتر منطقه‌یی و جهانی برای رسیدن به صلح در کشور نیاز داریم، ما باید ابتدا مشکلات داخلی خود را حل کنیم و سپس با تمام کشورها روابط خوبی برقرار کنیم، وضعیت کنونی به نفع کشور نیست”.
نادرخانه کتوازی دیگر عضو مجلس نیز می‌گوید که روسیه در روند صلح افغانستان تاثیر گذار است و افغانستان باید با مسکو روابط خوبی برقرار کند تا در کشور زمینه صلح فراهم گردد.
آقای کتوازی گفت، نادیده گرفتن روسیه در روند صلح افغانستان سبب شده که هم اکنون مسکو با امریکا در افغانستان زور آزمایی کند و حضور داعش را در کشور بهانه ای برای این زور آزمایی قرار دهد. وگرنه داعش از پاکستان به افغانستان می آید، چرا مسکو به پاکستان چیزی نمی‌گوید که طالبان افغان را مشروعیت می‌دهد.
زکریا زکریا دیگر عضو مجلس نیز ادامه حمایت روسیه از طالبان را به ضرر آن کشور دانسته می گوید که طالبان گروه افراطی است و نباید از این گروه حمایت صورت گیرد؛ افکار این گروه فرقی با افکار داعش ندارد و اگر تقویت شوند در آینده خطرهای جدی را برای منطقه و جهان نیز به میان خواهند کرد.
این در حالی است که دو روز پیش، روسیه، چین و پاکستان بدون حضور افغانستان نشستی را در خصوص روند صلح افغانستان در مسکو برگزار کردند. سه کشور در این نشست تصمیم گرفت که از مشمولیت برخی چهره‌های طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد جلوگیری کنند.
همچنین در بیانیه این نشست گفته شده که در نشست های بعدی این سه کشور از دولت افغانستان نیز برای تصمیم گیری درمورد صلح با طالبان دعوت خواهد شد.
دولت افغانستان به برگزاری این نشست به شدت واکنش نشان داده و گفته است که هرتصمیمی درمورد صلح افغانستان بدون حضور دولت افغانستان نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
در این خصوص، انتقادهای از سوی مجلس نماینده‌گان نیز متوجه دولت افغانستان است.
مجلس در پیوند به نشست مسکو، دولت افغانستان را به نداشتن یک دیپلماسی قوی خارجی متهم کرده و دستگاه دیپلماسی کشور را ناکار آمد و غیر فعال خوانده است. به گفته مجلس، اگر دیپلماسی قوی در کشور وجود می داشت می توانیست در نشست سه جانبه مسکو سهم بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.