نماینده‌گی سازمان ملل در کابل: مقامات حکومتی از موقف خود به نفع کاندیدای مشخصی استفاده نکنند

۷ اسد ۱۳۹۸

mandegarنماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل (یوناما) با انتشار بیانیه‌یی ضمن حمایت از آغاز کازار انتخاباتی گفته است که همه مقامات دولتی قانوناً مکلف هستند که وظایف‌شان در حکومت را از کمپاین‌های انتخاباتی جدا ساخته و از موقف خود به نفع کاندیدای مشخص استفاده نکنند.
کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور دو روز پیش آغاز شد و تا ۴۸ ساعت پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان ادامه می‎یابد.
ادارۀ سازمان ملل متحد در کابل، انتظار دارد که همه کاندیدان و حامیان‌شان به صورت عادلانه در مطابقت با قانون انتخابات، دستورالعمل کمیسیون انتخابات برای کاندیدان و مقرراتی که از سوی کمیسیون انتخابات تصویب شده است، کمپاین نمایند.
در بیانیه این اداره آمده است که تمام دست‌اندرکاران باید در جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در پروسۀ انتخابات کار نمایند، امید است که این کمپاین‌ها به مردم افغانستان معلومات کافی را برای استفاده آگاهانه از حق انتخاب‌شان برای رییس حکومت آینده ارایه نماید.
در بیانیه تأکید شده است، همانگونه که همه شهروندان افغانستان باید در ایجاد و تضمین دورۀ کمپاین عادلانه و صلح‌آمیز نقش شان را ایفا کنند، رسانه‌ها نیز نقش مهمی را در پروسه انتخابات ایفا می‌کنند. رأی دهنده‌گانی که ثبت نام نموده اند تشویق می‌شوند تا برای فراهم کردن زمینه برای مردم افغانستان به شمول زنان، جهت بیان اراده دموکراتیک‌شان در انتخابات شرکت کنند.
ادارۀ سازمان ملل متحد در کابل از تمام جناح‌های ذیدخل خواسته که مطابق قانون در مورد مکلفیت‌های‌شان به شمول فرمان محمداشرف غنی در مورد عدم دخالت مقامات دولتی و نیروهای امنیتی در امور انتخاباتی آگاه باشند و همه مقامات دولتی قانونا مکلف هستند که وظایف‌شان در حکومت را از کمپاین‌های انتخاباتی جدا ساخته و از موقف خود به نفع کاندیدای مشخص استفاده نکنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.