نماینده‎گان بدخشان: در نـاامـنی‌هـا دست نـداریم

یک شنبه 30 قوس 1393/

mnandegar-3نماینده‎گان مردم بدخشان در مجلس نماینده‎گان گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن آنان در نا امنی‌های این ولایت را رد کردند.
اخیرا گزارش‌هایی از برخی رسانه‌ها به نشر رسید که گویا برخی نماینده‎گان مردم بدخشان در ناامنی‌ها در این ولایت دست دارند.
نماینده‎گان مردم بدخشان در مجلس با ترتیب نشست مطبوعاتی، این گزارش‌ها را مغرضانه خواندند.
عبدالولی نیازی نماینده مردم بدخشان در مجلس به خبرنگاران گفت: «نماینده‎گان مردم بدخشان در ناامنی‌ها در این ولایت دست ندارند؛ بلکه ما تلاش می‌کنیم با نیروهای امنیتی برای تامین امنیت بدخشان همکاری کنیم».
آقای نیازی افزود: در بدخشان حدود ۳۰۰ طالب خارجی وجود دارند و حداقل ۸۰ تن آنان با خانواده‌های شان آمده و در بدخشان مسکن گزیده اند؛ در حالی که در هیچ جای افغانستان طالب نمی‌تواند فامیل شان را با خود بیاورد.
به گفته وی، طالبان می‌خواهند برای خودشان در بدخشان مصونیت ایجاد کنند و از این ولایت برای دستیابی به ولایت های دیگر استفاده کنند.
فضل عظیم زلمی مجددی نیز پخش گزارش دست داشتن نماینده‎گان بدخشان در ناامنی های این ولایت را مغرضانه خواند.
آقای مجددی گفت: « جای بسیار بی انصافی است که تلویزیون خصوصی یک گزارش پخش کرده که مسوول نا امنی‌ها در بدخشان نماینده‎گان بدخشان هستند؛‌ در حالی که ما نماینده‎گان بدخشان همه در تامین امنیت این ولایت نقش داریم؛ اما در این گزارش گفته می شود که زلمی مجددی با داشتن حدود ۳۰۰ نفر مسلح در ناامنی های بدخشان دست دارد».
به گفته او، نماینده‎گان بدخشان به هر شکل مردم را در مقابله با طالبان خارجی بسیج کرده اند.
این نماینده‎گان، پخش این گزارش را دسیسه خواندند و از مجلس خواستند که این مساله را بررسی کند.
درهمین حال، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس به کمیسیون امور فرهنگی و مصونیت نماینده‎گان وظیفه سپرد که این موضوع را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهند.
ولسوالی‌های وردوج، جرم، زیباک و یانگام در سال های اخیر به شدت نا آرام است و طالبان خارجی در این مناطق جابجا شده اند.
مناطق یادشده، با چین و پاکستان نیز سرحد دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.