نماینده‎گان مجلس: بـه اهـداف داعـش پی‎ بـرده‎ایم

/

سه شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۴

 

mnandegar-3شماری از نماینده‏‎گان مجلس می‌گویند که مردم افغانستان و جهان به اهداف ظهور داعش در افغانستان و استقرار آن به مرزهای روسیه پی برده و امریکا نباید خود را بیش از این بی‌عزت کند.
شکیبا هاشمی عضو مجلس نماینده‏‎گان به اشاره جنگ شما و ظهور داعش در این بخش‌ها گفت: از گفته‌های ریاست امنیت معلوم می‌شود که آقای نبیل زیر فشار ارگ قرار دارد و چنین بر می‌آید که پالیسی جنگ افغانستان در دست نیروهای امنیتی نیست و این جنگ بر مردم افغانستان تحمیل می‌شود.
خانم هاشمی افزود: «ما از آقای جان کمپل خواهش می‌کنیم، به وزیر دفاع و دولت امریکا صدای ما را برساند که ما امروز به هدف جنگ در افغانستان، سقوط پی هم ولسوالی‌ها در شمال و این که داعش به چه هدف در شمال ایجاد شده است؛ پی برده‌ایم و روسیه هم آماده‌گی‌های خود را گرفته است». جان کمپل فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان است.
این عضو مجلس خاطرنشان کرد: امریکا دیگر نباید خود را بی عزت سازد و دموکراسی نو پای افغانستان را از بین ببرد.
کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت: «افغانستان در بازی بزرگی استخباراتی که در کشور جریان دارد؛ بیرون مانده است و سازمان های دیگر بازی شان را انجام می‌دهند و همچنین آنان به افغانستان هم جهت می‌دهند».
آقای اصولی با توجه به رشد روز افزون داعش در اکثریت ولایات، افزود: «استخبارات دنیا در پشت پرده ظهور داعش در افغانستان وجود دارند و این استخبارات به افغانستان اجازه نمی‌دهد که مسیر خود را تعیین کند».
به گفته وی، این مساله یک تشویش بزرگی را در سطح جهان و منطقه ایجاد کرده است.
سیدمحمد سادات ناصری نیز خاطرنشان کرد: داعش یک پروژه بسیار کلان است و اگر در افغانستان ۳۰ درصد هم تطبیق شود؛ اول توسط شمشیر بین سر و تن وکلا فاصله ایجاد می کند.
آقای ناصری افزود: «پروژه داعش در افغانستان خارجی است؛ ولی یک عده از سیاست مداران افغانستان نیز به این پروژه دخیل شده و فکر می‌کنند که داعش به اقتصاد آنان منفعت می‌رساند».
ظاهر قدیر معاون اول مجلس نماینده‏‎گان گفت: «مردم افغانستان از ادامه جنگ استخباراتی و نیابتی در کشور به تنگ آمده است».
آقای قدیر افزود که ادامه این وضعیت حکومت وحدت ملی را در موقعیتی قرار داده که بعضی افراد و اشخاص حکومت قبلی نیز در برخی امور دست اندازی می کنند.
او هشدار داد: ادامه جنگ استخباراتی و نیابتی، وضعیت افغانستان را از کنترل خارج خواهد کرد.
پیش از این، نیز نماینده‏‎گان مجلس گفته اند که استخبارات امریکا، انگلیس، اسراییل و پاکستان پروژه داعش را در افغانستان ایجاد کرده اند.
نورالحق علومی وزیرداخله روز گذشته تایید کرد که افغانستان خود را سپر کشورهای آسیایی میانه و چین درست کرده است.
به گفته وی، هدف جنگ افروزی دشمنان در شمال، پیداکردن جای پا برای خودشان به منظور رخنه در کشورهای آسیاسی میانه و چین است.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Shah Jahan

  سخنان محترم رهیس اجراهیه راجع به اینکه حکومت غرق در فساد به ما میراث رسیده واقعأ درست است.

  اما تا جاهیکه دیده میشودهم اکنون در تعین بست های کلیدی و اساس روی ملحوظات تنظیمی منطقوی سمتی قومی وابسته گان همان اشخاص فساد که در حکومت کرزی غرق در فساد بودند در چور و دزدی غضب زمین های اشخاص و دولت دزدی کابل بانک که ملت را در جهان دزد معرفی کردن نقش رهبری در خیانت ملی داشتند متاسفانه هم اکنون ازطرف تیم حکومت وحدت ملی حمایه پشتی بانی میگردد. اگر محترم داکتر عبدالله باین خاینین ملی که به همه ملت مانند آفتاب روشن است برخورد جدی میکرد که نکرد چشم پوشی از حقایق کرد.از مردم و حقایق حمایه میکردواقعأدر آن صورت سخنان وی مورد قبول جامعه قرار میگرفت.

  حال قسمی دیگر محاسبه میکنم تیم حکومت وحدت ملی حد اکثر بیست فیصد نفوس جامعه را تشکیل نمی دهد تمام چوکی های اساس کلیدی دولت از دو تیم معرفی شد. هشتاد فیصد مردم جامعه که مربوط دو تیم نیست در چوکی های کلیدی باید سهم داشته باشند در بین شان به مراتب اشخاص لایق دارای تحصیلات عالی با تجربه پاک نفس شهرت نیک به سویه ملی و بین المللی در همه رشته ها موجود است. اما حکومت انحصاری است مردم خودرا انگشت ششم و بیگانه حساب میکنند. واقعأ سیستم متاسفانه فعلأ به همین منوال است. اگر حقیقتأ می خواهید خدمت گزار مردم باشید خیش خوری سمت بازی قوم گرایی تنظیمی خود را دور سازید مردم که خارج از دایره تیم کمپاین شماست نقش ارزنده دهید بگذارید خدمت کنند از پشتیبانی خاینین به حساب سمتی دوری کنید بگذارید قانون بالای شان تطبیق گردد واز حمایه علنی و پنهانی دوری کنید خاین است پول بانک دزدی کرده

  چرا بزرگان گفته اند دو چیز در جامعه هرج و مرج ببار می آورد.

  ۱ – نقض در قانون می باشد باعث بی نظمی در جامعه میشود.

  ۲ – عدم تطبیق قانون بالای افراد جامعه طور یکسان در حکومت وحدت ملی همین شکل دوم متاسفانه زیاد تر نقش دارد.یک گروپ مرتجعین هم اکنون حمایه میگردندخود را بالاتر از قانون میدانند.

  حاجی صبور