نمایندۀ داکتر عبدالله عبدالله: شکایات ما ناپدید شده است

20 ثور 1393/

mnandegar-3رسیدگی به شکایات درج شده از سوی تیم داکتر عبدالله عبدالله نسبت به نتایج ابتدایی، محور اساسی بحث آخرین جلسۀ علنی رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار گرفت.
در پنجمین جلسۀ علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایندۀ داکتر عبدالله به شدت از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و مدعی شده بود که بسیاری از شکایات آنان، که قبلاً ثبت شده بود، ناپدید شده است.
زلگی سجاد نمایندۀ داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید: «دیده می شود که شکایات تیم داکتر عبدالله مبنی بر تقلب گسترده در برخی ولایت ها گم شده و حتا در آجندای جلسۀ رسیدگی قرار نگرفته است».
گفتنی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در جلسات قبلی خود، شکایات رسیده را بر اساس زون‌های کشور رسیدگی می‌کرد.
اما نمایندۀ تیم داکتر عبدالله پیش از این تأکید داشت  که بسیاری از شکایات آنان که قبلاً در وقت قانونی در این کمیسیون ثبت شده اند؛ مورد بررسی کمیسیون شکایات قرار نگرفته است.
در آخرین جلسۀ علنی رسیدگی به شکایات (۱۸روز پنجشنبه، ثور) محور اساسی بحث کمیسیون شکایات انتخاباتی، رسیدگی به شکایاتی بود که از سوی داکتر عبدالله درج شده بود؛ شکایاتی که قبلا در جلسات علنی به آن پرداخته نشده بود.
ثبت مکرر برگه‌های نتایج برخی محلات، محاسبه غلط ارقام، اختلاف میان ارقام برگه‌های ابتدایی و برگه‌هایی که در سیستم کمیسیون ذکر شده، ثبت آرای مراکز باطل شده در این سیستم، تقلب گسترده به نفع برخی از نامزدان ریاست جمهوری از شکایاتی بود که تیم داکتر عبدالله به آن اشاره داشت.
گفتنی است کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بر اساس قانون باید به تمامی شکایات مربوط به نتایج ابتدایی تا تاریخ ۱۸ ثور رسیدگی کرده و نتایج آن را به کمیسیون انتخابات ارسال نماید؛ تا نتایج نهایی انتخابات به تاریخ ۲۴ ثور اعلام گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :