نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب: ۴۰ درصدِ بودجۀ ملی باید در ولایات تطبیق شود

یک شنبه 3 حوت 1393/

mnandegar-3مسوولان در حکومت وحدت ملی می‌گویند که حکومت تعهد سپرده است که ۴۰درصد بودجه ملی را در ولایات تطبیق کند.
احمدضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس‌جمهور در امور حکومت داری خوب امروز در نشستی خبری گفت: « حکومت وحدت ملی تعهد سپرده تا ۴۰ درصد بودجه در ولایات تطبیق شود».
آقای مسعود افزود: «تطبیق بودجه و پروژه‌ها در ولایات، مربوط به شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی می شود که انتخابات شورای ولسوالی‌ها هم باید برگزار شود».
او نقش مردم و نهادهای مدنی را در تطبیق بودجه در ولایات و نقاط دوردست کشور مهم خواند و گفت: همه برنامه های اقتصادی در کشور در حال حاضر در مرکز و شهرهای بزرگ تطبیق می‌ شود که این موضوع باید سرتاسری شود تا برای ولایات سهم داده شود .
وی در این زمینه تصریح کرد: « ما ضرورت به یک ریفورم و اصلاحات داریم در این قسمت تا بتوانیم همه مردم را در مسایل اقتصادی دخیل بسازیم».
نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور افزود که در ۱۳ سال گذشته، توجه حکومت بالای مرکز در هر عرصه بیشتر از ولایات و ولسوالی ها بوده و روستاها دور از چشم باقی مانده است .
در همین حال، مجتبا پیکان، رییس نهاد مدنی بدیل سبز از حکومت وحدت ملی خواست که بودجه سال مالی باید بر اساس برنامه تنظیم شود.
وی گفت: «از رییس جمهور و کمیسیون بودجه مالی مجلس نمایند‌گان می‌خواهیم که طرح بودجه سال ۱۳۹۴ بر اساس برنامه تصویب کرده بودید؛ جواب آنرا نیز توسط برنامه بخواهید؛ مخصوصاً از رییس جمهور خواست ما همین است تا به وزارت مالیه و تمام ادارات ذیربط فرمان صادر کند و مصرف بودجه را نیز بر همین اساس برنامه ریزی کند».
قبل از این، شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی خواهان مشورت و سهیم شدن در تنظیم بودجه مالی شده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :