ننگرهاریان به حکومت: بـرای فرزنـدان ما مـکتب بسازیـد

گزارشگر:سه شنبه 22 عقرب 1397 ۲۱ عقرب ۱۳۹۷

mandegarباشنده‌گان ولایت ننگرهار که در نزدیک مرز تورخم زنده‌گی می‌کنند ادعا دارند که در روستاهای شان هیچ مکتب دولتی وجود ندارد.
آنان می‌گویند که نبود مکتب‌های دولتی در این بخش‌ها سبب شده است تا فرزندان‌شان را درآن سوی مرز به مکتب‌های پاکستانی بفرستند.
آنان می‌گویند که فرزندان‌شان با نصاب آموزشی پاکستان آموزش می‌بینند.
در همین حال، ریاست معارف ننگرهار این گفته‌ها را می‌پذیرد و می‌گوید که به این مشکل بخش‌های مرزی ننگرهار به زودی رسیده‌گی خواهد شد.
در نزدیک مرر تورخم دانش آموزانی دیده می‌شوند که لباس‌های نارنجی بر تن دارند.
این دانش‌آموزان به علت نبود مکتب در روستاهای‌شان روزانه برای آموزش در آن سوی مرز به مکتب‌های پاکستانی می‌روند.
این دانش‌آموزان می‌گویند که آنان نصاب تعلیمی پاکستان را به زبان‌های پشتو و اردو آموزش می‌بینند.
فریدالله، دانش‌آموز گفت: «در مکتب‌های آن‌سوی مرز تاریخ پاکستان را می‌خوانیم و ترانه‌های پاکستان را می‌خوانیم و ساعت هفت صبح می‌رویم و دوازده ظهر دوباره برمی‌گیردیم».
این دانش‌آموزان به جای سرود ملی کشور خودشان سرود ملی پاکستان را از یاد کرده اند.
نوید، دانش‌آموز دیگری می‌گوید: «درآنجا برای ما از تاریخ پاکستان می‌گویند، از تاریخ افغانستان خبر ندارم. درآنجا بسیار خوب درس می‌دهند و به همین خاطر آن‌سوی مرز می‌رویم».
ریاست معارف ننگرهار این نابه سامانی را می پذیرد. حسیب‌الله شینواری، رییس معارف ننگرهار می‌گوید: «یکی از مشکلات برای کودکان که آن‌سوی مرز می‌روند نبود مکتب بود، اما در سال جاری یک مکتب ساخته شد، اما هنوز هم ساختمان ندارد و پس از بسیار تلاش یک ساختمان با داشتن ۱۶ صنفی بسازیم که به زودی کارهای اعمار آن آغاز می‌شود و باز می توانیم که کودکان را از رفتن به آن‌سوی مرز بازداریم».
این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست معارف ننگرهار نشان می‌دهند، روزانه در حدود چهار صد تن از دانش‌آموزان افغانستان برای آموزش به آن سوی مرز می‌روند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.