نهادهای حامی خبرنگاران و وزارت فرهنگ: دیگر رسانه‌ها نمی‌توانند بی‌موجب خبرنگاران را اخراج کنند

یک شنبه 4 دلو 1394/

وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهاد‌های حامی خبرنگاران اعلام کردند که با تصویب «مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی» ، پس از این، با رسانه‌هایی‌که حقوق و امتیازهای خبرنگاران و کارمندان‌شان را زیر پا می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
پیش از این همواره خبرنگاران نسبت به نداشتن امتیازهای کافی و برخوردهای سلیقه‌یی مالکان رسانه‌ها شکایت داشته اند.
mandegar=3بر بنیاد «مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی»، مالکان و مدیران رسانه‌های خصوصی مکلف هستند تا تمام ماده‌های این مقرره، قانون کار و موارد قرارداد را رعایت کنند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) می‌گوید که مسوولان رسانه‌ها باید بدانند که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ماشین کار نیستند تا هر زمان از کار افتادند، آن‌ها را دور بیندازند یا هرگاه دل‌شان نخواست، اخراج‌شان کنند.
هم‌چنان حمله به بس حامل کارمندان «گروه موبی» در کابل و کشته شدن هفت تن از کارمندان آن، بحث بی‌پروایی مدیران و مالکان رسانه‌ها نسبت به امنیت جانی کارمندان‌شان را نیز به میان آورده است.
مژگان مصطفوی، معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در این مقرره مصونیت کاری و جانی خبرنگاران نیز در نظر گرفته شده است.
خانم مصطفوی در این نشست گفت: مقررۀ تصویب شده یک سند معتبر در تأمین امنیت فزیکی و مصونیت شغلی خبرنگاران است.
او تصویب این مقرره را یک دست آورد بزرگ خواند و افزود: در ماده ۳۶ این مقرره آمده است: رسانه‌ها و نهادهایی که قبل از نافذ شدن این مقرره جواز فعالیت گرفته اند، مکلف اند مطابق قانون رسانه‌های همگانی و این مقرره در خلال مدت شش ماه در بدل پرداخت تضمین و حق امتیازِ مندرج ماده هفتم این مقرره جواز فعالیت اخذ نمایند.
بند هفتم مادۀ شانزدهم مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همه‌گانی خصوصی رسانه‌ها را مکلف کرده است تا برای تأمین امنیت کارمندان‌شان بر بنیاد قانون «تدابیر لازم امنیتی» را بگیرند.
در این مقرره هم‌چنان آمده است که رسانه‌ها باید کارمندان‌شان را بر بنیاد تجربه و مهارت‌های کاری امتیاز بدهند و هم‌چنان آن‌ها باید از امتیازهای کارمندان نهادهای دولتی برخوردار باشند.
بر بنیاد مادۀ بیست‌ونهم این مقرره، کمیسیونی برای حل اختلاف‌های کاری میان رسانه‌‌ها و کارمندان آن‌ها در مرکز و ولایت‌ها ایجاد می‌گردد. این کمیسیون متشکل از نمایندۀ باصلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان رییس، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دو نماینده از اتحادیۀ رسانه‌ها، اتحادیه کارگران و وزارت عدلیه به حیث عضو است.
نجیب شریفی، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران می‌گوید که پیش از این «یک بنیۀ قانونی» جهت دادخواهی برای خبرنگاران وجود نداشت؛ اما پس از این، نهادهای حامی خبرنگاران می‌توانند بر بنیاد مواد این مقرره با جدیت برای خبرنگاران دادخواهی کنند.
به گفتۀ آقای شریفی، دراین مقرره همچنان آمده است خبرنگاران مانند سایر کارمندان دولتی مستحق رخصتی، حق‌ اضافه کاری هستند و مالکان رسانه‌ها مسوول تأمین امنیت خبرنگاران هستند.
از سویی هم، فهیم دشتی معاون فدراسیون ملی خبرنگاران افغانستان، نیز بیان داشت که ما می‌خواستیم که این مقرره تنها به بخش شغلی رسانه‌ها پشنهاد و تصویب شود، اما وزارت عدلیه به این پشنهاد ما مخالفت کرد.
وزارت و اطلاعات و فرهنگ و نهاد‌های حامی خبرنگاران از کارمندان و خبرنگاران رسانه‌ها می‌خواهند تا در راستای تأمین حقوق و امتیازهای‌شان با این نهاد‌ها همکار باشند و در صورت لزوم به کمیسیون حل اختلاف‌های کاری رسانه‌ها مراجعه کنند.
مقررۀ طرز تأسیس رسانه‌های همگانی و مصونیت شغلی خبرنگاران در ۲۱/۵/۱۳۹۴ در چهار فصل و ۴۱ ماده به تصویب مجلس شورای وزیران رسیده و در جریده رسمی نشر شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.