نهادهای حامی رسانه‌ها: دولت نسبت به بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران بی‌توجه است

گزارشگر:دوشنبه 16 قوس 1394 ۱۵ قوس ۱۳۹۴

mandegar-3در چهارده سال گذشته ۵۰ مورد پرونده‌ قتل و ۵۰۰ مورد پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران به دولت تقدیم شده، اما دولت به این پرونده‌ها توجه نکرده است.
در محفلی‌که به مناسبت تقدیر از شماری از خبرنگاران در وزارت انکشاف دهات برگزار شده بود، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران از بی‌پروایی دولت در برابر بررسی پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران انتقاد کردند.
آنان با بیان این‌که رسانه‌ها چشم و گوش زبان مردم استند، ‌گفتند: دولت در عرصۀ اطلاع‌دهی به رسانه‌ها همکار نیست.
در این حال، مسوولان در وزارت انکشاف دهات به همکاری نزدیک با رسانه‌ها تأکید می‌کنند.
نصیراحمد درانی وزیر انکشاف‌دهات در این مراسم گفت: رسانه‌ها قوۀ چهارم در یک کشور محسوب می‌شوند.
آقای درانی افزود: باوجود دشوارهایی‌که فرا راه رسانه‌ها قرار دارد، با آن‌هم رسانه‌ها توانسته‌اند که وظیفۀ خود را به درستی انجام دهند.
آقای درانی تصریح کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند که در رشد و انکشاف جامعه موثر تمام شود، این رسانه‌ها استند که در پهلوی دولت به آگاهی دهی مردم می‌پردازند.
وزیرانکشاف دهات تأکید کرد: من در عرصۀ اطلاع‌دهی با رسانه‌ها همکاری می‌کنم. او رسانه‌ها را حمامی ایجاد اصلاح در روند دولت داری دانست.
این مقام حکومتی بیان داشت که به اندازۀ توان یک وزیر در کابینه از رسانه‌ها و خبرنگاران حمایت خواهم کرد.
دراین حال، عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی یا حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: رسانه‌ها چشم و گوش زبان مردم استند، اما دولت در عرصۀ اطلاع دهی با رسانه‌ها همکاری نمی‌کند.
آقای خلوتگر افزود: دولت افغانستان به شکل شاید و باید با رسانه‌ها همکار نبوده و آنچه که رسانه‌ها و خبرنگاران از دولت توقع داشتند، برآورده نشده است.
او گفت: «شماری از افراد در درون دولت مخالف رسانه‌ها هستند و به بهانه‌های مختلف خواهان سرنگون کردن خبرنگاران و رسانه‌ها شده اند».
آقای خلوتگر افزود: امروز خبرنگاران امنیت خوب ندارند، اطلاعات و معلومات برای رسانه‌ها داده نمی‌شود که مثال آن، حادثه میدان وردک است که به خبرنگران اجازه گرفتن تصویر از قربانیان داده نشد.
او گفت: حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی به هر شهروند داده شده؛ اما نیروهای امنیتی از ورد خبرنگاران در برخی موارد جلوگیری می‌کنند.
رییس اجرایی نهاد نی تصریح کرد: «در ۱۳ سال گذشته ۵۰ مورد پرونده‌ قتل و بیشتر از ۵۰۰ مورد پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران به دولت تقدیم شد، اما دولت به این پرونده‌ها توجه نکرده است».
او می‌افزاید: متأسفانه! آقای عبدالله عبدالله رییس اجرایه و آقای اشرف غنی رییس جمهور کشور، حکم پیگیری پرونده‌های خبرنگاران را صادر نکرده اند.
آقای خلوتگر پشنهاد کرد: ما از دولت می‌خواهیم افرادی که خشونت علیه خبرنگاران را روا داشته اند، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، تا شاهد افزایش خشونت با خبرنگاران نباشیم.
همچنان، دانش‌کروخیل رییس آژانس خبری پژواک از تشویق خبرنگاران توسط وزیر انکشاف دهات سپاس گذاری کرد.
آقای کروخیل گفت: ما امیدوار استیم که سایر مقامات دولتی در ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها همکاری خوب داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.