نهادهای حامی رسانه‌ها: ۵۰ درصد خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است

هارون مجیدی/ 15 اسد 1393/

mnandegar-3نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند پنجاه درصد خشونت در برابر خبرنگاران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
این نهادها هم‌چنان از بی‌توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه شکایت کرده گفته اند که وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها نقش نظاره‌گر در این زمینه داشته است.
فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت: خشونت، لت و کوب، تهدید و حمله به هدف قتلِ خبرنگاران در یکی دو ماه‌ اخیر افزایش چشم‌گیر داشته است.
آقای دشتی می‌گوید: «پیش از این در ماهی یکی دو مورد از خشونت در برابر خبرنگاران را شاهد بودیم، اما در ماه‌های پسین در هر هفته دو و یا سه مورد خشونت در برابر خبرنگاران را به ثبت رسیده است».
فهیم دشتی تصریح کرد: تا جایی‌که به نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران بر می‌گردد، زمانی که از قضایا آگاهی می‌یابیم به پی‌گیری این موارد می‌پردازیم تا اگر بتوانیم به نتیجه‌یی برسیم.
آقای دشتی با ستایش از عملکرد نهادهای امنیتی در پیوند به تقیب پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران می‌گوید: «وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی همواره با نهادهای حامی خبرنگاران همکار بوده اند این نهادها در برخی موارد اگر تهدیدی علیه رسانه و یا خبرنگار موجود باشد، در رفع این مشکلات همکاری می‌کنند و اما این همکاری‌ها صد درصدی نیست و شماری از قضایایی است که نیاز به پیگیری دارند اما پیگیری نمی‌شوند.»
آقای دشتی همچنان می‌گوید: پیش از این نیز پیش‌بین بودیم که کار رسانه‌یی در افغانستان با مشکلاتی گرفتار خواهد شد و تلاش‌هایی را نیز برای همآهنگی میان نهادهای صنفی خبرنگاران انجام دادیم.
رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از همآهنگی میان اتحادیه‌های صنفی خبرنگاری ابراز خوشبینی کرده می‌گوید: اگر مشکلی به میان می‌آید نهادهای حامی خبرنگاران مشترک عمل می‌کنند و در هم‌سویی برای از میان برداشتن مشکلات با هم کار می‌کنیم.
آقای دشتی از جامعۀ رسانه‌یی افغانستان خواست تا اگر با مشکلی مواجه می‌گردند این اتحادیه را در جریان گذاشته تا در حد امکان با خبرنگاران همکاری صورت گیرد.
در حین حال، صدیق الله توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد یا نی می‌گوید: احتمال افزایش خشونت علیه خبرنگاران پیش از سال ۲۰۱۴ وجود داشت که متأسفانه به حقیقت پیوست ما از ابتدای این سال تا اکنون ۶۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده ایم.
آقای توحیدی خاطر نشان کرد: برخلاف سال‌های گذشته قتل خبرنگاران نیز که همه سال به گونۀ اوسط از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو در هر سال سه خبرنگار بود، در سال روان این رقم به شش مورد افزایش یافته است.
او با اشاره بر حمله بالای عزیزالله همدرد خبرنگار خبرگزاری پژواک گفت: این حمله جداً تکان دهنده بود و زمانی یک خبرنگار در بین شهر مورد حمله قرار می‌گیرد؛ طبیعی است که خبرنگاران در سراسر افغانستان با خطرات جدی مواجه هستند.
آقای توحیدی هم‌چنان می‌گوید: خشونت‌ها در برابر خبرنگاران بیشتر توسط افراد مسلح ناشناس، طالبان و حکومت صورت گرفته است.
خاموشی وزارت اطلاعات و فرهنگ
فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت دارد در زمینه تأمین مصوونیت خبرنگاران و ایجاد فضا و زمینۀ کار برای خبرنگاران و رسانه‌ها کار کند امابدبختانه هیچ‌گونه صدایی در قبال خشونت در برابر خبرنگاران از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ شنیده نمی‌شود.
آقای دشتی می‌افزاید: «چند روز پیش بالای عزیز الله همدرد خبرنگار خبرگزاری پژواک به هدف قتل شلیک شد که به قلبش اصابت نکرد و به شانۀ چپش اصابت کرد اما هیچ‌گونه صدایی از وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه بلند نشد.»
رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان تأکید می‌کند: «اگر یک خبرنگار لت و کوب، تهدید، توقیف و یا توهین می‌شود و یا بالای رسانه‌یی فشار اعمال می‌گردد از هر جای دیگری ممکن است واکنشی نشان داده شود به جز از وزارت اطلاعات و فرهنگ.»
در این حال، صدیق الله توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید: وزارت اطلاعات و فرهنک تنها با محکوم کردن خشونت در برابر خبرنگاران بسنده کرده است.
او می‌افزاید: این وزارت باید هر چه عاجل وارد عمل می‌شد با مراجع مسوول تماس می‌گرفت و سعی می‌شد تا خشونت در برابر خبرنگاران کاهش یابد؛ بی توجهی دولت افغانستان سبب شده است تا خبرنگاران بی پناه بمانند.
او از تمامی خبرنگاران می‌خواهد تا با حفظ امنیت شخصی خود به گزارش‌دهی بپردازند.
رسیده‌گی به پرونده‌های قتل خبرنگاران
نهادهای حامی خبرنگاران هم‌چنان می‌گویند در رده‌های بلند دولت افغانستان علاقه‌مندی به خبرنگاران وجود ندارد و ارگان‌های مسوول نیز سهل انگاری کرده به پرونده‌های قتل خبرنگاران در جریان سالهای پسین رسیده گی صورت نگرفته است.
صدیق الله توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌ها یا نی می‌گوید: در پیوند به پرونده هایی زندانیان گوانتانامو و بگرام از طرف حکومت افغانستان رسیده گی صورت گرفت اما هیچ کسی پروندۀ قتل خبرنگاری را بررسی نکرد.
آقای توحیدی می‌افزاید: در پیوند به پرونده‌های خشونت و قتل علیه خبرنگاران نهادهای حامی از خبرنگاران پیوسته در تلاش بوده اند تا به این پرونده‌ها رسیده‌گی صورت گیرد.
رییس نهاد نی تأکید می‌کند که بررسی پرونده‌ها توسط حکومت آقای کرزی دیگر خاتمه یافته است و ما آرزومند هستیم تا حکومت بعدی احمالی نداشته باشد و هرگاه واقعی رُخ می‌دهد هر چه زودتر به واقعات رسیده‌گی کرده و واقعات گذشته را نیز بررسی کنند.
در عین حال، فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: «زمانی که اگر قتلی صورت می‌گیرد بر می‌گردد به مراجع عدلی و قضایی و تا آن‌ها در این زمینه کاری کنند اما زمانی که خشونت و یا تهدیدی صورت می‌گیرد ما پیگیری می‌نماییم و در این زمینه دست‌آوردهای فراوانی را نیز داشته‌ایم.»
نبود امنیت کاری خبرنگاران در جریان سال‌های گذشته شمار زیادی از خبرنگاران از نبود قانون کاری خبرنگاران شکایت کرده می‌گویند که نبود چنین قانونی سبب شده است خبرنگاران از امنیت شغلی برخوردار نباشند.
فهیم دشتی رییس اجراییه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید: در پیوند به امنیت شغلی در قانون کار افغانستان صراحتی وجود ندارد و مقررۀ اشتغال رسانه‌یی که قرار بود تصویب و نافذ گردد، با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت تا هنوز وزارت اطلاعات و فرهنگ این مقرره را تصویب نکرده است.
آقای دشتی اما می‌گوید نبود قانون مشخص در این زمینه سبب نگردیده است تا آنها در قسمت امنیت کاری خبرنگاران کاری انجام ندهند. او می‌گوید: شماری از این پرونده‌ها در داستانی کُل مورد بررسی قرار دارد و کاری را که ما انجام داده می‌توانیم همین است که با مسوولان رسانه‌ها در تماس شویم و به حل مشکل بپردازیم.
در این حال، صدیق الله توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌ها یا نی می‌گوید: در پیوند به عدم امنیت کاری خبرنگاران جداً مشکلاتی وجود دارد و ما شکایات زیادی در این زمینه دریافت کردیم و در بسیاری از این موارد مسوولان رسانه مجبور شده اند تا امتیازاتی را که وعده داده است به خبرنگاری که استعفا کرده و یا برکنار شده است بپردازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.