نهادهای مدنی: تقویم برگزاری انتخابات اعلام شود

/

اعضاى نهادهاى جامعه مدنى، در دیدار با رییس حکومت وحدت ملی، خواستار اعلام تقویم انتخاباتی شدند و بر استقلال کمیسیون های انتخاباتی تاکید کردند.
دفتر رسانه‌های ارگ با نشرخبرنامه‌یی گفته است که محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی پیش از ظهر دیروز با شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی در ارگ دیدار کرد.
MANDEGARدر این دیدار خلیل رووفی به نماینده‌گی از دیگران گفته است که جامعه مدنی از بهر تحقق دموکراسی، قربانی‌های زیادی را متقبل شده است و فعلاً در حدود پنج هزار نهاد مدنی داریم که در سطح منطقه در مسایل تخصصی رقابت می‌کنند.
آقای رووفی گفته است که نهادهای مدنی در آگاهی عامه و نظارت از انتخابات نقش مهم دارند و بدون آگاهی عامه ما انتخابات شفاف نخواهیم داشت.
او ضمن اینکه خواستار اعلام تقویم انتخاباتی گردید، گفت که نهادهای جامعه مدنی تجارب و دانش خوبی را به‌دست آورده اند و از ظرفیت خوبی برخوردار می باشند و آمادۀ همکاری با حکومت هستند.
یوسف رشید رییس اجرایی نهاد فیفا در این دیدار گفته است که نهادهای جامعه مدنی ظرفیت‌های خوبی دارند و تلاش کرده اند تا زمینۀ مشارکت وسیع و شفافیت را در انتخابات فراهم سازند.
آقای رشید افزود که نهادهای جامعه مدنی در بخش‌های پالیسی، تخنیکی و تطبیق برنامه‌ها، ظرفیت دارند. او بر استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و مسوولیت‌پذیری نهادها تاکید کرد.
آقای غنی نیز در این دیدار از جامعه مدنی به‌خاطر اینکه ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده اند، تشکری کرده، گفت که ما آرزومندیم جامعه مدنی در حل بحران پایدار نقش اساسی داشته باشد.
رییس حکومت وحدت ملی گفته است که حکومت، ارادۀ قوی به‌خاطر برگزاری انتخابات دارد و ما تصمیم داریم که با اقشار مختلف مانند جامعه مدنی و رسانه‌ها در رابطه به برگزاری انتخابات صحبت کنیم و نظریات شان را در رابطه به استفاده از تکنالوژی در روند انتخابات و بحث‌های حوزه بندی بشنویم تا به یک اجماع برسیم.
آقای غنی گفته است که انتخابات شفاف بدون نظارت ممکن نیست. او از جامعه مدنی خواست تا روی نقش‌هایی که می‌توانند داشته باشند، بررسی‌های خود را انجام داده و با حکومت شریک سازند.
رییس حکومت وحدت ملی همچنان گفته است که به ما به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی احترام داریم و نهادهای جامعه مدنی می‌توانند حکومت را در عرضۀ خدمات کمک کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.