نهادهای ناظر انتخاباتی: حلـقات خاصـی در کـار کمیسیـون انتخـابات مداخـله می‌کننـد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۴ جوزا ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که حلقات خاصی از داخل حکومت در کار کمیسیون انتخابات مداخله می‌کنند.
آنان این کار حکومت را زمینه‌سازی برای تقلب در روند انتخابات دانسته و می‌افزایند که این کار ناشی از ضعف مدیریتی در کمیسیون انتخابات است.
به گفتۀ آنان، روند استخدام افراد به کمیسیون‌های انتخاباتی، زیر سایه حکومت توسط کمیسیون اصلاحات اداری صورت می‌گیرد که زمینه‌ نفوذ افراد وفادار به حکومت را فراهم می‌کند.
mandegarمسوولان در کمیسیون انتخابات اما به داشتن استقلال در روند کاری خود تأکید می‌کنند و می‌افزایند که روند نام‌نویسی تقویتی رأی‌دهنده‌گان به تاریخ ۱۸ ماه جوزا آغاز می‌شود.
مسوولان در دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات با اشاره به این موضوع می‌گویند که برنامه‌های عملیاتی کمیسیون نهایی شده است.
حبیب‌الله شینواری، عضو دیده‌بان انتخابات و شفافیت(ایتوا) با نگرانی از برنامه‌های مقدماتی کمیسیون برای برگزاری سه انتخابات پیش‌رو، می‌گوید: برنامۀ کمیسیون انتخابات به شکل بطی و آهسته به پیش‌‎ می‌رود.
آقای شینواری می‌گوید: تأخیر در تقویم انتخابات، به دلیل برنامه‌ریزی دقیق، مورد تأیید برخی طرف‌ها دخیل در انتخابات بود، اما کمیسیون انتخابات در حالت بی‌برنامه‌گی قرار دارد، روند ثبت نام رأی‌دهنده‌گان تاهنوز آغاز نیافته است.
به گفتۀ او، دست‌اندازی‌ برخی حلقات در داخل حکومت بر کار کمیسیون انتخابات، روی روند برگزاری انتخابات نیز تاثیر منفی می‌گذارد، برخی حلقات در داخل حکومت تلاش می‌کنند تا بر کار کمیسیون را تحت نظر داشته باشند.
او گفت که نگرانی از برگزاری سه انتخابات همزمان (انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی در غزنی) از طرف‌ نهادهای بین‌المللی مطرح شده، حکایت از بی‌برنامه‌گی نهادهای انتخاباتی دارد.
او گفت که هرچند برگزاری سه انتخابات همزمان سبب کاهش هزینۀ می‌گردد، اما شرط اصلی مدیریت آن توسط کمیسیون‌های انتخاباتی است که متأسفانه چنین ظرفیت در این نهادها وجود ندارد.
آقای شینواری، از مداخلۀ حکومت در روند استخدام افراد در کمیسیون‌ انتخابات نگرانی کرده و می‌گوید که روند گمارش افراد در کمیسیون‌ انتخابات، تحت سایۀ حلقات خاص حکومت انجام می‌شود.
او گفت که شواهد به دست آمده از کارکردهای کمیسیون انتخابات، نهادهای ناظر انتخاباتی به ویژه نهادهای انتخابات و شفافیت را نگران ساخته است.
آقای شینواری باور دارد که کمیسیون انتخابات در برنامه‌های خود عقب مانده است، اما او ابراز امیداوری می‌کند که این نهاد بتواند انتخابات را در زمان معین آن – ششم میزان سال جاری – برگزار کند.
آغاز نام نویسی
در همین حال، کمیسیون انتخابات به برگزاری سه انتخابات همزمان در ششم میزان تأکید می‌کند.
ذبیح‌الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که روند استخدام ۱۹ تن از روسا را در مرکز و ولایت‌ها انجام یافته و همچنان برنامه‌های عملیاتی نهایی شده است.
او گفت که برای «ثبت‌نام تقویتی» مواد اساس و غیر اساس به هشت ولایت انتقال یافته است و تا ۱۸ ما جوزا همۀ مواد انتقال می‌یابند و تا اول ماه سرطان ادامه می‌یابد.
سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات با اشاره به نگرانی‌های در رابطه به مدیریت سه انتخابات می‌گوید که کمیسیون انتخابات مصمم به برگزرای سه انتخابات همزمان به تاریخ ۶ میزان است.
نگرانی‌ کمیسیون
کمیسیون انتخابات همچنان از احتمال عملی نشدن تعهد حکومت در راستا تأمین امنیت و هزینۀ انتخابات نگرانی دارد.
سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات با نگرانی از تعهد حکومت می‌گوید که تأمین هزینۀ انتخابات و امنیت از اولویت‌هاست، حکومت در فراهم کردن آن باید جدی عمل کند تا انتخابات طبق زمان معین آن یعنی ۶ میزان برگزاری گردد.
آقای سادات در قسمت از سخنان خود گفت که در روند نام نویسی رأی دهنده‌گان از سامانۀ انگشت‌نگاری (بایومتریک) استفاده نمی‌شود. اما کمیسیون انتخابات تصمیم دارد تا در روزی رأی دهی از سامانۀ انگشت نگاری استفاده کند؛ ولی مشروط بر این‌که حکومت تجهیزات آن را در اختیار کمیسیون قرار دهد.
این اظهارات کمیسیون انتخابات پیش از این نیز مورد انتقاد شماری زیاد قرار گرفته و آن را مقدمۀ برای تقلب و تخلف در انتخابات پیش‌رو قلم داد کرده‌اند.
همچنان، پیش از این، الیس و یلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در دیدار با اعضای کمیسیون انتخابات، از برگزاری سه انتخابات همزمان ابراز نگرانی کرده است.
خانم ویلز، گفته است که تمرکز بیشتر روی انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد. اما کمیسیون انتخابات تأکید می‌کند که مدیریت انتخابات همزمان را دارد.
انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای‌های ولایتی همچنان، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، قرار بود در ماه حمل سال جاری برگزار گردد، اما به دلیل چالش‌های موجود در کمیسیون‌های انتخاباتی، روند برگزاری انتخابات به شش ماه بعد موکل شد. مسوولان در کمیسیون انتخاباتی، اما این تاخیر را برای برنامه‌ریزی و مدیریت درست انتخابات مفید عنوان می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.