نهادهای ناظر انتخاباتی: هزینۀ نظارت از انتخابات را نداریم

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۴ سنبله ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که هزینۀ کافی برای نظار از انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی را در دست ندارند.
آنان در به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که جامعۀ جهانی از این نهادهای حمایت نکرده است.
به باور این نهادهای ناظر انتخاباتی، در صورتی که نظارت جدی از انتخابات صورت نگیرد، احتمال بحرانی شدن این روند بیشتر است و همچنان نتیجۀ آن مورد پذیرش هیچ شهروندی واقع نخواهد شد.
mandegarاین نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید می‌کنند که جامعۀ بین‌المللی از این نهادها حمایت مالی نکرده است تا بتوانند هزینۀ ناظران خود را در روز انتخابات تأمین کنند.
پیش از نیز جامعۀ بین‌المللی برای حمایت مالی انتخابات پیش‌ شرط‌های را گذاشته بود، به همین دلیل بود که نهادهای بین‌المللی آمده شدند تنها ۴۰ درصد از هزینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را بپردازند و ۶۰ درصد آن به عهدۀ دولت افغانستان قرار گرفت.
وزارت مالیه اعلام آماده‌گی کرده است این هزینه را تأمین می‌کند، کمیسیون‌های انتخایات نیز چندین مرتبه از نبود هزینه برای برگزاری انتخابات نگرانی خود را نشان دادند.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) با نگرانی از این حالت می‌گوید که جامعۀ بین‌المللی با نهادهای معتبر ناظر انتخاباتی همکاری نکرده است تا از روند انتخابات به عنوان یک نهاد بی‌طرف نظارت داشته باشند.
آقای رشید با اشاره به این موضوع به روزنامۀ ماندگار گفت که نظارت از انتخابات از طرف‌ نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، اما نهادهای متذکره یا تکت‌های انتخاباتی هستند و یا هم احزاب و جریان‌های سیاسی که به یک تکت انتخاباتی تمایل دارند و نظارت آنان مورد شک و تردید است، ولی یک نهادهای بی‌طرفی که بتواند نظارت عمومی از وضعیت انتخابات داشته باشد و از رفتن انتخابات به بحران جلوگیری کند، در این میان وجود ندارد.
آقای رشید گفت که برخی نهادهای تمویل‌کننده روی نهادهای تازه کار برای نظارت از انتخابات سرمایه گزاری کرده‌اند که شاید موثریت آنچنانی نداشته باشد، اما نهادهای ناظر معتبر انتخاباتی مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.
او گفت که در انتخابات گذشته برخی از نهادهای بین‌المللی با ما همکاری کرده‌بودند، اما خواهان دست یافتن به اطلاعات جزء ما بودند که ما در اختیار شان قرار ندادیم، این سبب شد تا این نهادها بالای نهادهای تازه کار سرمایه گذاری کنند.
او گفت که ما برای نظارت کار می‌کنیم، اما حمایت نهادهای بین‌المللی را با خود نداریم. او هر چند از شمار دقیق ناظران‌شان در انتخابات پیش‌روی چیزی نگفت، اما افزود: نظارت از انتخابات یک اصل است، و نظارت یک نهاد معتبری که کارش مورد تأیید همه باشد مهم است.
او گفت که نهادهای ناظر انتخاباتی بین‌المللی که در افغانستان نیست و نهادهای معتبر داخلی نیز حمایت نشده است که این مسألۀ قابل نگرانی است.
از سویی هم، نعیم ایوب‌زاده رییس اجرایی نهاد تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف می‌گوید که ۴ هزار و ۵ صد ناظر را این نهاد برای نظارت از انتخابات ششم میزان سال جاری آماده دارد.
او گفت که برخی از نهادهای در تأمین هزینه با تیفا همکاری کرده‌ اند، اما جامعۀ بین‌المللی در این مورد علاقه نشان نداده است.
آقای ایوب زاده می‌گوید که تلاش‌ها برای نظارت از انتخابات صورت می‌گیرد، اما آماده‌گی‌های لازم در این مورد از طرف کمیسیون انتخابات نیز گرفته نشده است.
به گفتۀ او، نظارت بخش مهم از انتخابات است و نیاز بود که تا از نهادهای ناظر انتخاباتی حمایت صورت می‌گرفت که چنین نشد، اما در صورت نبود نظارت جدی از انتخابات صورت نگیرد، نتیجۀ آن برای هیچ شهروندی قابل پذیرش نیست.
در همین حال، کمیسیون انتخابات می‌گوید که زمینه را برای معرفی ناظران انتخابات اعم از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر فراهم کرده است.
ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: کمیسیون انتخابات زمینه را برای معرفی ناظران انتخابات از تمام بسته‌های انتخاباتی و همچنان نهادهای ناظر فراهم کرده است.
به گفتۀ او، تا هنوز شمار از بسته‌های انتخاباتی ناظران خود را معرفی کرده‌اند و باقی‌مانده نیز تا سی‌ام ما جاری خورشیدی فرصت دارند تا ناظران خود را معرفی کنند.
در همین حال، شماری از تکت‌های انتخاباتی تا هنوز ناظران خود را به کمیسیون انتخابات معرفی نکرده و گفته‌اند که از شفافیت در انتخابات اندیشه دارند.
مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می‌گوید که بیش از ۵ هزار ناظر را در سراسر کشور آماده کرده‌اند تا از انتخابات نظارت کنند.
آنان گفته‌اند که ۵۵۵۵ تن ناظر جهت نظارت از انتخابات آموزش داده‌اند و در هر ولسوالی یک ناظم انتخاباتی و همچنان در هر مرکز یک ناظر انتخاباتی را خواهند گماشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری در ۶ میزان سال جاری برگزاری می‌گردد، بر آوردهای نشان داده است این انتخابات نزدیک به ۲ صد میلیون دالر هزینه بر می‌دارد. کمیسیون انتخابات هفتۀ گذشته اعلام کرد که مواد اساس را به مرکز انتخاباتی ولایت‌های انتقال داده است. اما برخی از چهره‌های و تکت‌های انتخابات تیم حاکم بر تقلب سازمان یافته در انتخابات متهم می‌کنند که نگرانی جدی را در اذهان عامه ایجاد کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.