نهادهای ناظر انتخاباتی و حقوق‌دانان: تیـم انتـخاباتی غنـی قانـون را نقـض می‌کنـد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۳ سرطان ۱۳۹۸

شماری از حقوق‌دانان و مسوولان نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به آغاز کارزارهای انتخاباتی، پیش از وقت برخی تکت‌‌های انتخاباتی به ویژه تیم دولت به ریاست محمداشرف غنی، رهبری این تکت‌های را به خواندن دوبارۀ قانون اساسی و قانون انتخابات دعوت می‌کنند.
هم‌چنان آنان کمیسیون انتخاباتی به رجزخوانی و ارایه توصیه‌های اخلاقی متهم کرده می‌گویند که هیچ مکانیسم حقوقی و قانونی برای مراقبت از کارزارهای پیش از وقت تکت‌های انتخاباتی، در این نهاد وجود ندارد.
mandegarگل‌احمد مددزی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، در رابطه به کازارهای انتخاباتی پیش از وقت برخی تکت‌های انتخاباتی می‌گوید: رهبری این تکت‌های با راه‌اندازی کازارهای پیش از وقت، قانون اساسی و انتخابات را نقض کرده‌اند.
آقای مددزی با بیان این‌که تمام تکت‌هایی انتخاباتی باید به اساس تعریف قانون کارزار انتخاباتی خود را آغاز کنند، گفت: دست زدن به کارزارهای انتخابات پیش از وقت، قانون را نقض کرده و یک انارشیسم را در جامعه ایجاد می‌کند.
این عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، رهبری تکت‌هایی انتخاباتی را به بازخوانی قانون اساسی و قانون انتخابات دعوت می‌کند و می‌گوید: قانون انتخابات و قانون اساسی کشور در این مورد وضاحت روشن دارد.
به گفتۀ او، تا زمانی که کمیسیون انتخابات آغاز کارزارهای انتخاباتی را اعلام نکند، هر رویکرد کارزاری خلاف قانون است.
آقای مددزی افزود که تیم حاکم و هر تیمی انتخاباتی دیگر با آغاز کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت، از قانون تخلف کرده است و «قانون را به رسمیت نمی‌شناسند».
آقای مددزی تیم انتخاباتی دولت‌ساز را به زورگویی در برابر قانون متهم کرده و افزود: «تیم حاکم زمام امور را به دست دارد؛ بنابراین قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و به جای قانون، به قدرت – زور خود اتکا کرده است».
در عین حال، نهادهای ناظر انتخاباتی، نیز با نکوهش کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت تکت‌های انتخاباتی، می‌گویند که این تکت‌هایی قانون اساسی – انتخابات را نقض کرده‌اند.
یوسف رشید، رییس اجرایی دیده‌بان شفافیت انتخابات افغانستان، (فیفا) می‌گوید: برخی تکت‌های انتخاباتی با نقض قانون به کارزارهای پیش از وقت در مرکز و ولایت‌های دست زده‌اند که نقض قانون است.
آقای رشید افزود: این تکت‌های نشست‌های را در دفترهای انتخاباتی با مردم دارند. همچنان، کارزارهای انتخاباتی خود را در صفحات اجتماعی که توسط دسته‌های انتخاباتی‌شان ایجاد گردیده است، منتشر می‌سازند و همه روزه به تعداد این رخنامه‌ها و صفحات اجتماعی افزوده می‌گردد.
به گفتۀ او، این فعالیت هیچ تفاوتی با آغاز کارزارهای رسمی انتخاباتی ندارد، اما نشان دهندۀ عدم باورمندی به قانون اساسی و انتخابات کشور است.
آقای رشید، کمیسیون‌ شکایت انتخاباتی را ضعیف، ناتوان و فاقد مدیریت می‌داند و می‌گوید که هیچ راهکار عملی و کارشیوۀ منظم برای بازرسی از این رویکرد تکت‌های انتخاباتی، در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد.
آقای رشید، همچنان نهادهای انتخاباتی را به کارهای نمایشی متهم می‌کند و ‌می‌افزاید که کمیسیون‌های انتخاباتی در رابطه تخلفات و نقض قانون از طرف تکت‌های انتخاباتی به یک «نشست خبری/ پریس کنفرانس» و توصیه‌های اخلاقی بسنده می‌کنند، اما راهکار قانونی و سنجیدۀ برای مراقبت از این کار وجود ندارند.
او گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی در همکاری با نهادهای ناظر انتتخاباتی، جریان و احزاب سیاسی، باید مکانیسم را ایجاد می‌کرد تا تمام فعالیت‌های تکت‌های انتخاباتی را زیر نظر می‌داشت؛ زیرا در انتخابات پارلمانی نیز کمیسیون انتخابات نتوانست که نامزدان را به مصرف تعین شده از طرف این نهاد، متقاعد سازد و آنان با ایجاد نهادهای خیریه و …، توانستند پول بیشتر را صرف کمپاین کنند.
او گفت باید مکانیسم ایجاد می‌گردید تا حساب‌های بانکی نامزدان مراقبت می‌شد که چقدر پول برای کمپاین انتخاباتی صرف می‌شود.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی از تکت‌هایی انتخاباتی به‌ویژه تیم حاکم سفرهای ولایتی را به هدف کارزار انتخاباتی راه‌اندازی کرده‌ است. این تیم شماری از مشاوران و همچنان افراد دولتی نزدیک به این تیم را روانۀ سفرهای ولایتی می‌کند و در هماهنگی با برخی از چهره‌ها در ولایت‌ها به کارزار انتخاباتی می‌پردازند.
این موضوع واکنش‌ شماری از تکت‌هایی انتخاباتی و شهروندان را در رسانه‌های جمعی و اجتماعی نیز برانگیخته است و آن را به کمپاین پیش از وقت می‌دانند. شریف شاهد، یکی از کاربران فیسبوک، دراین مورد نوشته است که تیم انتخاباتی دولت ساز در ولایت‌ها دفتر انتخاباتی باز کرده و کمپاین پیش از وقت راه‌اندازی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.