نهادهای ناظر انتخاباتی و مدنی: کار اعضـای کمیسیـون‌هـای انتخـاباتی به حـالت تعلیـق درآیـد

گزارشگر:ناجیه نوری ۱۸ قوس ۱۳۹۷

اعضا و رهبری فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی مدیران مناسب برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیستند
برخی از اعضای نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان و نهادهای مدنی با بیان این مطلب می‌گویند، باطل شدن آرای کابل توسط کمیسیون شکایات mandegarانتخاباتی و بلافاصله عقب‌نشینی این نهاد، اعتبار هر دو کمیسیون را به شدت خدشه‌دار ساخته ‌‌است.
اعضای این نهادها می‌گویند، آنان در نشستی از حکومت خواسته اند تا عضویت اعضای و رهبری کمیسیون انتخابات را به حالت تعلیق در بیاورد و تا معرفی اعضای جدید، کار را به یک کمیتۀ تخصصی انتخابات محول کند تا آرای انتخابات پارلمانی را جمع کنند و بعداً روی تعیین اعضای جدید کار صورت گیرد.
این درحالی‌ست کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی پنجشنبۀ هفتۀ گذشته۱۵ قوس آرای انتخابات مجلس نمایندگان در حوزۀ کابل را باطل اعلام کرد. این کمیسیون نقض مادۀ دوم قانون انتخابات، تقلب گسترده و جرایم انتخاباتی را دلیل این تصمیم عنوان کرده بود و اما یک روز پس از جلسه مشترک بین رییسان و اعضای هر دو کمیسیون که تحت ریاست معاون دوم ریاست‌ حکومت وحدت ملی و با حضور داشت رییس دادگاه عالی، داستان کل، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رییس ارگان‌های محل و ریییس اداره ملی احصاییه و معلومات دایر گردیده ‌بود. فیصله شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فیصلۀ خود تجدید نظر نماید و تصمیم ۱۴ قوس هفتۀ گذشته خود را در بارۀ ابطال آرای حوزۀ کابل تعدیل کند.
یوسف رشید رییس نهاد فیفا در گفت‌وگو با روزنامه ماندگار می‌گوید: باطل شدن آرای کابل توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی و بلافاصله عقب‌نشینی این نهاد، اعتبار هر دو کمیسیون را نزد افکار عمومی به شدت صدمه زده ‌است.
آقای رشید، اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را دیگر مدیران مناسب برای پیش‌برد امور کار کمیسیون و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نمی‌داند و تأکید دارد که این کمیسیون‌ها دیگر برای برگزاری انتخابات پیش روی مناسب نیستند.
به باور او: خودخواهی کمیسیون انتخابات سبب شد تا کمیسیون شکایات چنین تصمیمی بگیرد و زمینه را برا ی مداخله و تعرض حکومت در کار انتخابات را فراهم کند.
او تأکید کرد، اختلافات میان این دو کمیسیون زمینه را برای مداخله حکومت باز کرد، هر دو کمیسیون وضعیتی را به وجود آوردند که زمینه مداخله و تعرض حکومت را مساعد ساخت. بنابراین، بهتر است که حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعضای جدیدی را در نظر بگیرد
او گفت: فیفا و جمعی از نهادهای ناظر در نشست روز جمعه خود از حکومت خواستند تا عضویت اعضای و رهبری کمیسیون انتخابات را به تعلیق دربیاورد و تا معرفی اعضای جدید، کار را به یک کمیته تخصصی انتخابات محول کند تا آرای انتخابات پارلمانی را جمع کنند و بعداً روی تعیین اعضای جدید کار کنند.
آقای رشید می‌گوید: «بعد از انتخابات ۲۸ میزان زمانی ‌که کمیسیون شکایات تصمیم گرفت تا رأی بایومتریک را قبول کند و آرای غیر بایومتریک را نپذیرفت، مشکلات میان هر دو کمیسیون گسترش پیدا کرد و اما بعد از آن‌ که کمیسیون شکایت از فیصله خود عقب‌نشینی کرده و به یک اعلامیه مشترک تن داد تا این مسأله را بررسی کرده و به این نتیجه برسند که یا رأی بایومتریک یا غیر بایومتریک را بپذیرند. در آن زمان خواست نهادهای ناظر این بود که برای تطبیق این اعلامیه‌یی که هر دو کمیسیون ترتیب کرده، یک مکانیسم ساخته شود تا بین این دو نهاد مشکلی پیش نیاید، اما بعداً ما و شما شاهد بودیم که چنین نشد».
رییس فیفا گفت: گواه بودیم که بین کارمندان کمیسیون انتخابات و ناظران کمیسیون شکایات در روز انتخابات درگیری لفظی صورت گرفت و حتا در جلسه‌یی که در کمیسیون انتخابات برگزار شده‌ بود، رییس کمیسیون انتخابات، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم به فساد کرد.
او گفت: طعنه‌بازی‌های رییس کمیسیون انتخابات در همان جلسه سبب شد تا به نحوۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی در پی انتقام شود و نتیجه‌اش هم چنین شد.
درهمین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان به ماندگار می‌گوید: پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ما خواستار ایجاد هم‌آهنگی بین این دو نهاد شده‌بودیم و تأکید داشتیم که این دو نهاد باید به صورت سیستماتیک بین خود هم‌آهنگی داشته باشند.
او افزود: خواستار این بودیم که این دو کمیسیون در همکاری و هم‌آهنگی باهم رأی سیاه را از رأی سفید جدا کرده و نتیجه قابل قبول برای مردم ارایه کنند که متاسفانه چنین نشد.
آقای رفیعی گفت: کمیسیون انتخابات خود را به هیچ نوع همکار با کمیسیون شکایات و نهادهای ناظر ملزم ندانست و کمیسیون شکایات هم چون در خلا اطلاعاتی قرار داشت. بنابراین، مجبور شد این گونه تصمیم بگیرند.
رییس مجما تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک تصمیم به جا و درست عنوان کرده تاکید دارد که با درنظرداشت دلایل که کمیسیون شکایات ارایه کرده‌است، قانونی و موجه است.
او می‌گوید: تصمیم کمیسیون شکایات، یک تصمیم به جا و درست است و باید یک تصمیم غیر قابل برگشت باشد و اما در صورت می‌تواند قابل برگشت باشد که اسناد قناعت‌کننده و قانونی را کمیسیون انتخابات به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارایه کند.
مسوولان در نهاد تیفا نیز در یک اعلامیه پیرامون باطل شدن آرای حوزۀ انتخاباتی کابل واکنش نشان داده و گفته ‌اند: کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از صدور چنین فیصله‌یی باید به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه می‌داد تا آنان آرای مشکوک را بازشماری می‌کردند و سپس فیصلۀ خود را در مورد آرای کابل اعلان می‌کردند. سرنوشت آرای کابل هنوز از جانب کمیسیون انتخابات مشخص نگردیده‌ است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آن تصمیم بگیرد.
در اعلامیه تیفا آمده است: به اساس نظارت تیفا، آرای تمام ولایت کابل، آرای ناپاک نبوده که مستحق باطل شدن صد فیصدی باشد و با این کار آرای پاک مردم قربانی آرای ناپاک می‌گردد که مطمینا این تصمیم، خلاف تأمین عدالت انتخاباتی می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.