نهادهای ناظر بر انتخابات: شماری از اعضای کمیسیون انتخابات تحت نفوذ گروه‌های سیاسی قرار دارند/ رییس جدید کمیسیون انتخابات: وعده می‌دهیم مستقل بمانیم

گزارشگر:ناجیه نوری/ دو شنبه 16 دلو 1396 ۱۵ دلو ۱۳۹۶

شماری از نهادهای مدنی می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون هیچ پیشرفتی در زمینه تطبیق برنامه‌های انتخاباتی نداشته است.
این نهادها دیروز یک‌شنبه ۱۵ دلو/ بهمن در یک نشست خبری در کابل، نگرانی‌های‌شان را در روند اصلاحات و آمادگی‌های انتخاباتی با رسانه‌ها شریک mandegar-3کردند.
حبیب الرحمن ننگ عضو موسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفافیت در این نشست خبری گفت: طرح‌های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در رابطه به تعدیل قوانین انتخاباتی، کمیته گزینش، استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی و سیستم رای دهی از سوی حکومت نادیده گرفته شده.
ننگ تاکید کرد:» هیچ‌گونه پیشرفت در تطبیق برنامه‌های مانند تهیه لیست رای دهندگان، متوازن سازی مراکر رای دهی، کوچک سازی حوزه‌های انتخاباتی و برنامه‌های آگاهی عامه صورت نگرفته».
او از گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات انتقاد گرده گفت: افرادی به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات گزینش شدند که شایسته نبوده و تحت نفوذ گروه‌های سیاسی قرار دارند.
عدم مشوره با احزاب، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و نبود آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات از دیگر نگرانی‌های این نهادهاست.
اعضای نهادهای مدنی از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند تا هرچه زودتر مشوره با احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی برای ایجاد یک اجماع سیاسی را آغاز کند.
آن‌ها می‌گویند: هیاتی مشترک از حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در زمینه ارزیابی روند اصلاحات انتخاباتی و کمبوداتی انتخابات انجام داده و پیشنهادات شان را به حکومت ارایه کنند.
اعضای نهادهای مدنی تاکید دارند: کمیسیون مستقل انتخابات، برنامه‌های خود را در زمینه شروع ثبت نام رای دهندگان، متوازن سازی مراکز رای دهی، ترتبیب جدول زمانی انتخابات هرچه زودتر عملی کند.
به گفته آنان باید کمیسیون مستقل انتخابات سرنوشت پست منشی و سخن‌گوی کمیسیون انتخابات را از طریق انتخابات داخلی روشن نمایند.
این درحالی‌ست که گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات دیروز یک‌شنبه در یک نشست خبری در کابل، برشفافیت در انتخابات‌های آینده تاکید ورزید.
صیاد گفت: «وعده می‌دهیم که کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل باشد، رای مردم امانت است، حفظ خواهند شد، هیچ تقلبی صورت نخواهد گرفت و در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و سایر انتخابات‌ها کسانی راه پیدا خواهند کرد که نماینده واقعی مردم باشند».
رییس کمیسیون انتخابات تاکید کرد: «بی طرفی کامل در تمامی روند انتخابات از تعهدات رهبری جدید کمیسیون انتخابات است، ما تمام تعهدات خود را با شفافیت کامل انجام می‌دهیم و جلسات کمیسیون بروی همه نهادهای ذیدخل باز خواهد بود».
او افزود: رهبری کمیسیون انتخابات روابط خود را با نهادهای شرکای انتخاباتی از جمله دولت افغانستان، جامعه بین المللی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان مستحکم تر می‌سازد.
به گفته او، اولویت‌های کاری کمیسیون انتخابات، روند استخدام کارمندان دایمی کمیسیون که شامل بست های خالی و سرپرست ها است، آغاز شده و عملاً جریان دارد که از طریق یک روند شفاف افراد واجد شرایط استخدام خواهند شد.
صیاد همچنان گفت، ارزیابی مراکز رای دهی که قبلاً انجام شده بود و کمیسیون مستقل انتخابات منتظر است تا کمسیون شکایت‌های انتخاباتی، شکایات‌های احتمالی را بررسی نموده و نتایج آن را با کمیسیون شریک سازد تا رقم نهایی مراکز رای دهی اعلام گردد.
او افزود: روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان نیز عملاً جریان دارد. او از اداره ثبت احوال نفوس کشور خواست که هرچه زودتر روند توزیع شناسنامه های ورقی را طبق تعهدات قبلی این اداره آغاز کند.
صیاد نقش نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، حکومت و تمامی مردم افغانستان را در شفافیت انتخابات ارزنده خواند و یاد آور شد که همکاری های به موقع نهادهای امنیتی کمیسیون را در برگزاری انتخابات کمک می‌کند.
صیاد گفت: «وعده می‌دهیم که کمیسیون انتخابات یک کمیسیون مستقل باقی بماند، هیچ تقلبی صورت نگیرد و در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و سایر انتخابات‌ کسانی راه پیدا کنند که نماینده واقعی مردم باشند».
این اظهارات در حالی ابراز می‌شود که نهادهای ناظر برانتخابات از کندی روند آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلماانی و ریاست‌جمهوری و همچنان عدم مشوره کمیسیون با نهادهای ذیدخل انتقاد دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.