نهادهای ناظر و جامعۀ مدنی: مجلس نماینده‌گان «ضعیف» و «منفعل» است

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۵ عقرب ۱۳۹۸

نهادهای ناظر بر انتخابات و اعضای جامعۀ مدنی، مجلس نماینده‌گان را نهاد «منفعل» و «ضعیف» می‌خوانند و می‌گویند که این اتاق در یک سال گذشته غیر از درگیری و تنش، هیچ کاری دیگری انجام نداده است.
مسوولان در بخش مشاهدۀ پارلمانی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) و فعالان مدنی می‌افزایند که مجلس نماینده‌گان از جایگاهی که قانون برایش‌ تعریف کرده، فاصله گرفته و منفعل است.
mandegarآنان در صحبت با روزنامۀ ماندگار با اشاره به این‌که در وضعیت کنونی، تنها نهاد نسبتاً مشروع در نظامی سیاسی افغانستان پارلمان است، می‌گویند که ضعف مدیریتی و عدم انسجام داخلی سبب شده تا این نهاد نتواند آن‌چنانی که توقع می‌رود، عمل کند.
حسیب معترف، مسوول بخش مشاهدۀ پارلمانی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) می‌گوید که پس از برگزاری انتخابات و آغاز کار دور هفدهمِ مجلس، کارهای این نهادهای با مشکلات گرِۀ خورده است. آقای معترف می‌افزاید که در هفت ماه گذشته، تمام انرژی اعضای این مجلس صرف زدوبندهای داخلی و انتخاب اعضای رهبری این نهاد شد.
به گفتۀ او: «ناکاره‌گی مجلس نماینده‌گان بیشتر عامل بیرون داشته است؛ زیرا از آغاز کار این نهاد توهم با زدوبندهای سیاسی بود و آغاز کار دوبارۀ آن پس از تعطیلی‌های تابستانی همزمان با کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری بود، سبب اختلال در روند کاری مجلس نماینده‌گان شد».
مسوول بخش مشاهدۀ پارلمانی فیفا، می‌گوید که «دست‌های پنهان» در صدد تضعیف مجلس نماینده‌گان وجود دارد تا از وجود یک پارلمان فعال جلوگیری شود. او اعضای مجلس نماینده‌گان را به نقض اصول وظایف داخلی متهم می‌کند و می‌گوید که اعضای مجلس براساس اصول وظایف داخلی مجلس عمل نمی‌کنند.
او گفت: «در حالی که پارلمان کنونی یک پارلمان جوان و پُرانرژی است، اما کارایی آن به مراتب ضعیف‌تر و توأم به چالش‌ها و ناکاره‌گی است. در حال حاضر تنها نهادی که از نگاه قانونی مشروعیت نیم‌بند سیاسی دارد، پارلمان است، در حالی که حکومت روی قوۀ سه‌گانه ایستاده است، اما به دلیل عدم اعلام نتیجۀ انتخابات، قوۀ اجرایی نمی‌تواند از لحاظ قانونی به برخی موضوعات بپردازد».
آقای متعرف بیان داشت، برای آنکه پارلمان جایگاه اصلی خود را به دست آورد، نیاز است تا اعضای آن از منافع شخصی‌شان بگذرند. او افزود که غیرحاضری اعضای مجلس یکی از چالش‌های دیگری است که سبب شده تا نشست‌های عمومی ناقض برگزار شود.
همزمان با این، برخی از فعالان جامعۀ مدنی نیز با اشاره به جنجال‌های اخیرِ مجلس نماینده‌گان می‌گویند که مجلس هفدهم از منفعل‌ترین نهادها در حکومت فعلی است. عبدالله احمدی، فعال جامعۀ مدنی در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که عدم انسجام فکری در مجلس و ارجحیت دادن به منافع شخصی، عمده‌ترین چالش‌هایی است که مجلس نماینده‌گان را بیشتر منفعل و ناکاره ساخته است.
به گفتۀ آقای احمدی، «پارلمان به خواب زمستانی» فرورفته و در هفت ماه گذشته، اعضای آن هیچ کار موثری برای کشور انجام نداده اند. او بیان داشت که اعضای مجلس نماینده‌گان به ویژه رییس آن، به جای رسیده‌گی به کارهای اصلی در این شرایط حساس، دچار زدوبندهای داخلی است و این کار سبب تعضیف جایگاه مجلس شده است.
این فعال جامعۀ مدنی می‌گوید که چنددسته‌گی در میان اعضای مجلس سبب شده تا تصامیم این نهاد به صورت پراکنده گرفته شود و موثریت نداشته باشد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پس از آغاز دور هفدهم مجلس، این نهاد با چالش‌های و زدوبندهای داخلی مواجه بوده است. از انتخابات اعضای رهبری تا تکمیل نبودن نصاب در نشست‌‌های عمومی و همچنان درگیری میان اعضای مجلس و ده‍‌ها مشکل دیگر دامن‌گیری رکن قانون‌گذار کشور است.
گفتنی است که مجلس نماینده‌گان ۲۵۰ عضو دارد و وظیفۀ نظارت از کارکرد حکومت و تصویب قوانین را به عهده دارد، اما پس از آغاز کار این نهاد به عنوان رکن سوم حکومت، به دلیل یک‌سری چالش‌ها، کارایی موثر نداشته که سبب انتقاد تند شهروندان قرار گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.