نوبت به بانوان رسید؛ مردان ناکام بودند

۱۴ حوت ۱۳۹۷

در نتیجۀ برگزاری انتخابات میان اعضای جدید کمیسیون انتخابات، بانو حوا علم نورستانی به عنوان رییس جدید این کمیسیون انتخاب شده است.
در عین حال، در انتخابات میان اعضای جدید کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، زهره بیان شینواری به عنوان رییس کمیسیون رسیده‌کی به شکایت‌های انتخاباتی برگزیده شد.
mandegarعبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به رسانه‌ها گفته است که عصمت‌الله مل، به حیث معاون و مسافر قوقندی، به حیث منشی کمیسیون انتخابات گماشته شدند.
همزمان با این، مولوی دین محمد به حیث معاون و محمدقاسم الیاسی به حیث منشی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی انتخاب گردیدند.
این در حالی است که سه‌روز پیش محمداشرف غنی بعد از انتخابات اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی توسط کمیتۀ گزینش که اعضای آن را نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ تشکیل می‌داد، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را طی فرامین جداگانه معرفی کرد.
بربنیاد فرمان‌های رییس حکومت، سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ‌زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سیدقطب‌الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.
همچنان محمداشرف غنی طی فرمان‌های جداگانه حبیب‌الرحمن ننگ را به ‌عنوان رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات و چمن‌شاه اعتمادی را به عنوان رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.