نورستانی: رییس کمیسیون را کمیـشنران بـرگزیننـد

سه شنبه 10 حمل 1395/

mandegar-3یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که رییس جدید این کمیسیون تنها بر پایۀ آراء کمیشنران انتخاب خواهد شد و بر اساس قانون هیچ قدرت بیرونی‌یی حق ندارد برای کمیسیون تعیین تکلیف کند.
قانون انتخابات دربارۀ گزینش افراد بلندپایۀ کمیسیون چنین حکم می‌کند: «در صورتی که رییس، معاون و منشی کمیسیون انتخابات عضویت‌شان را از دست دهند، برابر با حکم فقرۀ ۲ مادۀ پنجم قانون انتخابات، برای مدت باقی‌ماندۀ دورۀ خدمت، انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد.
آقای نورستانی که روز دوشنبه در جمع رسانه‌ها سخن می‌گفت، با اشاره به مسألۀ استعفای نابهنگامش گفت که این تصمیم یک عمل شخصی بوده و در پشت آن هیچ معامله یا دسیسه‌یی نیست و زیر فشار نیز گرفته نشده است.
همچنین آقای نورستانی برای گزینش شخص قابل و لایق برای کرسی ریاست کمیسیون انتخابات، پیشنهاد کرد تا کمیتۀ پیشین گزینش یکی از کمیشنران زن را برای این کرسی برگزیند. وی همچنین برای اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، بازنگری در شماری از قوانین انتخابات و کاهش یافتن مراکز رأی‌دهی را بسیار مهم و اساسی می‌داند.
آقای نورستانی می‌افزاید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات میان دو رهبر تقسیم شود، کشور به بحرانی بدتر از پیش روبه‌رو خواهد شد.
مشکلات موجود در کمیسیون انتخابات
رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به وضعیت بلاتکلیف اعضا و کارمندان کمیسیون انتخابات می‌گوید که نزدیک به ۳۰۰ تن از اعضای کمیسون چهار ماه است که حقوق‌شان را دریافت نکرده اند. وی افزود که این مسأله را با شخص رییس جمهور در میان گذاشته و گفته است که اگر حقوق این کارمندان به زودی پرداخت نشود، آن‌های دروازۀ کمیسیون را خواهند بست.
گفتنی است، رییس جمهور در دیداری که با آقای نورستانی داشته، وعده سپرده است که اسرع وقت حقوق تمامی اعضای کمیسیون را پرداخت کرده و مشکلات داخلی کمیسیون انتخابات را برطرف خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.