نکاتی در پیوند به یک گزارش مانــــدگار

گزارشگر:نایب‌الدین اکرامی امینی/ 8 دلو 1392 ۷ دلو ۱۳۹۲

mandegarیکی از شماره‌های روزنامه ماندگار به دسترسم قرار گرفت و چشمم به عنوان «واضح است کی‌ها از طالبان حمایت می‌کند» خورد که برگرفته از سخنان احمدذکی زاهد رییس شواری ولایتی پروان بود. این اظهارات در واکنش‎‌ به وضعیت امنیتی ولسوالی سیاه‎گرد ولایت پروان صورت گرفته بود.

به دلیل این که بنده باشندۀ اصلی محل می‌باشم می‌خواهم چند نکته را در پیوند به اظهارات آقای زکی ذکر کنم:
یک- در بخشی از گفته‌های رییس شورای ولایتی چنین آورده شده است: سه درۀ ولسوالی شینواری مانند کفشان، نمک آب و پل هیر- قول هیر-، و برخی مناطق ولسوالی سیاه‌گرد از جمله وازغر، قمچاق، فندقستان، خیشکی و برخی مناطق دیگر، کاملاً در اختیار طالبان قرار دارد.
نکتۀ قابل مکث این است که دره فندقستان از دوبخش سردرۀ فندقستان و فندستان تشکیل شده است که منطقه سردره فندقستان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در دیگر بخش‌های فندقستان نیروهای امنیتی کشور با همکاری مردم محل حاکم می‌باشد.
مردم فندقستان با اشتیاق کامل به خاطر پاسداری از ارزش‌های ملی و کشوری خویش علیه تروریستان و طالبان در حال رزمیدن استند و به حمایت حاکمیت مشروع سیاسی به پا ایستاده اند.
به‌خاطر روشنی و شناخت واژۀ فندقستان شایان ذکر می‌دانم که فندقستان به گواه تاریخ، یکی از مناطق باستانی ولسوالی سیاه‌گرد ولایت پروان است که پیشینه تاریخی آن به ۵- ۶ هزار سال قبل از میلاد بر می‌گردد. در وسط فندقستان یک تپه مخروطی شکل وجود دارد که از آن مجسمه‌ها با مسکوکات، بودای دوره کوشانیان به دست آمده و در آن‌جا نیز مهمان‌‎خانه و یا کاروان سرای اشرافان و حاکمان آن وقت بوده که از آن جهت فندقستان باستان نام‌گذاری شده است.
تصحیح: در گزارش روزنامۀ ماندگار از قول هیر که در ولسوالی شینواری ولایت پروان موقعیت دارد، به نام پل هیر یاد شده بود که در آن طالبان حاکمیت دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.