نکات مهم نشست شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ با نماینده‌گان جامعۀ ‌جهانی

۲۶ میزان ۱۳۹۸

– در افغانستان یک‌بار کسی برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شود، دیگر به کمیسیون شکایات انتخاباتی قطعاً مجال بررسی و برگرداندن نتیجۀ اولی نیست. حساسیت‌ها و حیثیتی شدن انتخابات می‌طلبد تا در اعلام نتایج محتاط و مطمین بود.
– اعلام ابطال صدها هزار رأی از جانب کمیسیون و پایین آوردن آرا به معنای وجود تخطی‌ها و تقلبات خاینانۀ سیستماتیک می‌باشد که ادعای شورای نامزدان ریاست‌جمهوری را ثابت می‌نماید.
mandegar– کمیتۀ قضایی مستقل و بی‌طرف برای بررسی تقلبات و محکمۀ عاملین جرم بهزودترین فرصت ممکن ایجاد گردد تا دیگر هیچ‌گاهی کسی به حق‌ مردم دست‌برد نزند.
– به محاکمه کشانیدن اعضای کمیسیون انتخابات پارلمانی به اتهام تقلبات و جرم و اما پذیرفتن نتایج کار آنان در تشکیل پارلمان، سیاست یک بام‌ و دو هوای حکومت، خود یک‌ وسیلۀ تهدید جدی به اعضای کمیسیون‌های انتخابات ریاست‌جمهوری می‌باشد.
– انتخابات از هر نقطه نظر در گرو تیم‌های دولتی با دسترسی به امکانات وافر پولی، کمیسیون‌های انتخاباتی، سفرای کشورهای خارجی و با تضمین امنیت کمپاین‌ها برگزار گردید. سایر نامزدان از حداقل این امتیازات برخوردار نبودند.
– در آخرین نشست با نمایندهگان جامعۀ جهانی پیش از انتخابات، اگر پیشنهاد شورای نامزدان ریاست‌جمهوری مبنی بر ایجاد نهاد مشترک همکاری و ‌نظارت انتخابات متشکل از کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعۀ جهانی و تکت‌های انتخاباتی عملی می‌شد، امروز ما این مشکلات را نمی‌داشتیم.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.