نگرانی جدی شورای امنیت ملی از تخریب تجهیزات امنتیی توسط نیروهای ایتلاف

2 جدی 1392/

شورای امنیت ملی افغانستان، تخریب وسایل، تجهیزات و تأسیسات نظامی توسط نیروهای ائتلاف را غیرموجه و مایۀ نگرانی جدی خوانده است.
در جلسه‌یی‌که روز گذشته تحت ریاست حامد کرزی در ارگ برگزار شد، «شورای امنیت ملی از تداوم پروسه انتقال تأسیسات نیروهای ائتلاف به حکومت افغانستان استقبال نمود؛ ولی مواردِ چون تخریب وسایل، تجهیزات و سایر تأسیسات ضروری مربوط به نیروهای ائتلاف را که تحت عنوان به اصطلاح عدم قابلیت حکومت افغانستان در حفظ و مراقبت و تأمین امنیت تاسیسات یاد شده از جانب آنان بیان می‌گردد را یک عمل غیر موجه و مایۀ نگرانی جدی دانست.»mandegar-1
براساس خبرنامۀ ارگ، جلسۀ شورای امنیت ملی به وزرای دفاع ملی، امور داخله، مالیه و مشاور امنیت ملی وظیفه سپرد تا نگرانی‌های جدی حکومت افغانستان را در این زمینه با هیأت رهبری نیروهای آیساف در افغانستان مطرح نموده و بعد از دستیابی به یک تفاهم کلی، نتایج آن را به جلسه شورای امنیت ملی گزارش دهند.
در این جلسه، وضعیت امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و وزرای دفاع ملی و امور داخله گفته‌اند که تلفات نیروهای امنیتی کشور کاهش یافته است.
همچنان وزیر دفاع ملی شایعاتی مبنی بر انفاذ آتش‌بس با طالبان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را تکذیب کرد و آن را سوء تفاهم خواند.
در جلسۀ شورای امنیت فیصله گردیده که وزارت امور داخله اعتبار از تاریخ اول دلو سال جاری با استفاده از تمام وسایل و امکانات دست داشته، امنیت فزیکی تمام کاندیدان ریاست‌جمهوری و معاونین شان را به طور یکسان تأمین نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.