نگرانی ملل متحد از وضعیت خطرناک کودکان افغانستان

شنبه 15 میزان 1396/

نتیجه بررسی‌های اخیر سازمان ملل متحد از تشدید وخامت وضعیت کودکان در کشورهای درگیر جنگ خبر می‌دهد. کودکان به صورت فزاینده قربانی منازعات مسلحانه می‌شوند. تنها در سال ۲۰۱۶ بیش از ۸۰۰۰ کودک در سرتاسر جهان کشته یا معیوب شده‌اند.
mandegar-3انتونیو گوتیریش دبیرکل سازمان ملل حین ارائه گزارش سازمان ملل متحد در نیویارک، در ارتباط به وضعیت کودکان در کشورهای درگیر جنگ مسلحانه به صراحت تأکید نمود که این وضعیت « قابل پذیرش» نمی‌باشد. براساس این گزارش، کودکان افغانستان با خطرناک‌ترین وضعیت مواجه می‌باشند. در این گزارش آمده است که بیشتر از ۴۰ درصد از جمع بیش از ۸۰۰۰ تلفات جنگ های مسلحانه ای سال ۲۰۱۶ را کودکان افغانستان تشکیل می‌دهند.
بنابراین گزارش رقم تلفات اطفال در جریان سال ۲۰۱۶ در افغانستان به حدود ۱۳۴۰ کودک می‌رسید. افزون براین صدها کودک دیگر به اجبار سربازگیری شده‌اند و یا هم مورد تجاوز و خشونت های جنسی قرار گرفته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.