نگرانی هند از آیندۀ افغانستان پس از خروج قوای خارجی

گزارشگر:یک شنبه 5 دلو 1393 ۴ دلو ۱۳۹۳

هند بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، از افزایش ناامنی، تهدید به سرمایه‌گذاری‌های اش در آن کشور وازکاهش علاقمه‌ندی‌های امریکا در منطقه، نگران است.
به گفتۀ کارشناسان نگرانی دیگر هند، این است که پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان، مبادا گروه‌های شورشی تحت نفوذ پاکستان، تمرکز فعالیت‌های دهشت افگنی را به سوی آن کشور سوقدهند.mnandegar-3
مقامات هندی می‌خواهند این موضوعات را روز دوشنبه با رییس جمهور ایالات متحده در میان بگذارند.
قرار است باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در دیدارش از هند در هفتۀ جاری موضوعات چون همکاری‌های نظامی، دهشت افگنی، تغییر اقلیمی و خطرات ناشی از فعالیت‌های هسته‌یی را باجانبهندیموردبحث قرار داهد.
اما خروجنیروهایخارجیازافغانستان موضوعیاستکهمقاماتهندیمیخواهندآنرادرصدرگفتگوهایشانقراردهند.
خالد مجیدیار، تحلیلگر مسایل سیاسی در واشنگتن می‌گوید که هند در قبال بی ثباتی افغانستان اخیرا به دلیل اینکه تعداد اکثریت نیروهای خارجی در آن کشور کاهش یافته و تمرکز ایالات متحده امریکا بیشتر در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، نگران است.
به گفتۀ آقای مجیدیار:»حضور طالبان در افغانستان منجر به تقویت طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی و گروه‌های افراطی در پنجاب می شود که از سال ها به این سو در کشمیر و داخل هند فعالیت می کنند.»
نگرانی از سرمایه‌گذاری‌ها
این آگاه سیاسی می‌گوید که نگرانی‌های دهلی جدید جنبه های اقتصادی نیز دارد.
هند تا حال دو میلیارد دالر را در کمک‌های توسعه‌یی در افغانستان به مصرف رسانیده است. اما کارشناسان می‌گویند که حالا آن کشور، پروژه های بازسازی خود را درافغانستان درصورت تشدید حضورطالبان بعدازخروج نیروهای خارجی،درمعرض تهدید جدی می بیند.
در همین حال، سید مراد راهی، تحلیلگر دیگر افغانستانی مقیم ایالات متحده به رادیو آشنا صدای امریکا می‌گوید هند، پاکستان را به عنوان کشوری می بیند که همواره لانه های امن دهشت افگنان و شورش‌گرایان بوده است که علیه نیروهای خارجی در افغانستان جنگیده اند اما با خروج نیروهای خارجی تمرکز تندروان به سوی هند داده خواهد شد.
به گقتۀ آقای راهی «درسترسی و نفوذ پاکستان بر طالبان در افغانستان بیشتر به ضرر هند تمام شده است زیرا بار بار دیده شده است که منافع هند در داخل افغانستان مورد حمله قرار گرفته شده است و استخبارات هند همواره پاکستان را متهم می کند.»
آقای مجدیار به این باور است که هند با درنظر داشت تجربه که از پیامد های پس خروج نیروهای شوروی پیشین از افغانستان دارد، نگران است که مبادا ایالات متحده امریکا نیزپس از خروج نیروهای خود، علاقه‌مندی اش به منطقه کاهش یابد و زمینه برای دهشت افگنی و درگیرهای که باعث بی ثبات منظقه شود، مهیا شود.
آقای راهی ابراز عقیده می کند که تا زمانی نیروهای خارجی در افغانستان باقی بماند، حضور امریکا در منطقه نیز پدیدار خواهد بود و دهشت افگنی که بیشتردرآن پاکستان ذخیل شمرده می شود – حضورتندوران گروه اسلامی نیزدرمنطقه کمترخواهدبود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.