نیروهای امنیتی سال دُشواری را در پیش دارند

ابوبکر مجاهد/ یک شنبه 20 جدی 1394/

نیروهای امنیتی افغانستان در سال پیش‌رو تنها با طالبان درگیر نخواهند بود، بل در این سال تروریستان به صد جبهه تبدیل خواهند شد و با دولت و مردم افغانستان خواهند جنگید.
شماری از اعضای مجلس، آگاهان نظامی و سیاسی با بیان این مطلب می‌گویند، بنا بر استراتیژی جعل و ناکام امریکا در مبارزه بامواد مخدر و مخالفان mandegar-3مسلح افغانستان؛ وضیعت آیندۀ کشور نگران کننده‌است.
این آگاهان تأکید می‌کنند که اگر دولت به انکشاف و تجهیز نیروهای امنیتی کشور توجه نکند، وضیعت بدتر خواهد شد.
آنان با نگرانی از افزایش تحرکات نظامی گروه‌های تروریستی می‌افزایند، فرار سر بازان از جزوتام‌های نظامی نشان می‌دهد که رهبران دولت انگیزۀ جنگی به سربازان داده نمی‌توانند و همچنان به زخمیان و شهدای نیروهای امنیتی توجه نمی‌شود.
صدیق ساهل آگاه مسایل نظامی در گفت‌وگو با ‌روزنامۀ ماندگار می‌گوید: نظر به مشکلات فعلی و سیاست‌های غیر شفاف امریکا در امر مبارزه با مواد مخدر و بدامنی وضیعت سال آیندۀ کشور، با دشواری‌های فراوان رو به‌رو خواهدشد.
این آگاه مسایل نظامی باور دارد که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر با مشکل تجهیزات و امتیاز معاشات دچار اند، به بیماران و شهدای نیروی امنیتی کشور توجه نمی‌شود، اگر وعده‌های داده شده از طرف کشورهای کمک کننده مبنی بر تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی عملی نشود، سال آینده نیز به نیروهای امنیتی خطرناک است.
آقای ساهل تصریح کرد: قضیۀ خونین افغانستان در ابعاد داخلی و خارجی تقسیم شده است، در بُعد داخلی امریکا برنامه‌یی را زیر نام اصلاحات و تداوم روی دست گرفت که بربنیاد آن یک دولت ضعیف در افغانستان به‌وجود آمد که حتا از دروازه‌های خود محافظت کرده نمی‌تواند.
صدیق ساهل می‌افزاید: بنابر استراتیژی جعل و ناکام امریکا در مبارزه بامواد مخدر و مخالفان مسلح افغانستان، وضیعت سال آینده کشور برای مردم قابل نگرانی است.
از سوی دیگر، احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی می‌گوید: زمستان یک فرصت خوبی به دولت افغانستان در ایجاد زمینه‌های مبارزه با گروه‌های مخالف است. به گفتۀ آقای سعیدی، اگرکارهای خانه‌گی باقی مانده را دولت وحدت ملی انجام دهد، یک اجماع منطقه‌یی و پشتیبانی ملی را که از دست رفته دوباره به دست بیاورند، مشکلات در سال آینده کاهش خواهد یافت.
آقای سعیدی می‌افزاید: سال گذشته دُشواری‌های زیاد فرا راه نیروهای امنیتی بود، چون در آستانۀ انتقال روند نظامی، امنیتی و سیاسی قرار داشتیم، در سال جاری اگر کشورهای کمک کننده به وعده‌های شان در حصه تمویل وتجهیز نیروهای امنیتی عمل نکنند به مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد.
این کارشناس مسایل سیاسی باور دارد: جنگی که در یک یا دو جبهه در چهارده سال مقابل نیروهای امنیتی قرار داشت در سال آینده به ۱۰۰ جبهه تقسیم خواهد شد.
در کنار این، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نسبت به سال آینده کشور خوشبین به نظر می‌رسند و می‌گویند که با تمام دُشواری‌ها، سال آینده بهتر از سال گذشته خواهد بود.
داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: من نسبت به سال آینده و نیروهای امنیتی خوشبین هستم.
اما به گفتۀ آقای مهدی، دُشواری‌هایی نیز نیروهای امنیتی کشور پیش‌رو دارند. کمبود تجهیزات، تعریف نامشخص از دوست و دشمن در رده‌های بالای دولت افغانستان، تأثیر منفی بالای روحیه رزمی نیروهای امنیتی می‌گذارد.
این عضو مجلس نماینده‌گان افزود: در کنار این‌که جنگ باید با ارادۀ آهنین به پیش برده شود، دست یافتن به صلح را نیز باید در نظر داشت که پایان هر جنگ صلح است، ما می‌پذیرم که پاکستان دشمن مکاره است؛ اما خط مرزی مشترک که با پاکستان داریم، نشان می‌هد که مذاکره با پاکستان امر اجتناب ناپذیر است.
به گفتۀ آقای مهدی، فرار سر بازان از جزوتام‌های نظامی برمی‌گردد به‌ندادن انگیز به دفاعی از طرف رهبران دولت. به‌خاطر ادامه جنگ باید نیروهای امنیتی ما تجهیز شوند، با چند فروند چرخبال نمی‌شود به جنگ کنونی فایق آمد.
آقای مهدی پیشنهاد می‌کند که مسوولان دولت افغانستان مناسبات خود را با هند و پاکستان متوازن نگه‌دارند، نباید جنگ نیابتی هند در افغانستان قربانی بگیرد.
آقای مهدی با تأکید افزود: نخست وزیر هند به‌خاطر سبوتاژ گفت‌وگوهای صلح با پاکستان به افغانستان سفر کرده بود، وقتی که صلح با طالبان صورت بگیرد، جبهه پاکستان دوباره به‌طرف هند قرار می‌گیرد. بناً هندی‌ها ترجیع می‌دهند که این جنگ با هزینه کمتر در افغانستان قربانی بگیرد.
داکتر مهدی باور دارد که طرف اصلی گفت‌وگوهای صلح با افغانستان، پاکستان است نه طالبان، طالبان جز اردوی نا منظم پاکستان استند و از پاکستان امتیاز می‌گیرند، این گروه‌ها در قطعات پاکستان ثبت و راجستر شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.