«نی» به مسوولان حکومتی: بر آزادی بیان محدودیت وضع نکنید

هارون مجیدی/ دوشنبه 7 جدی 1394/

mandegar-3مسوولان در دفتر نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند که والیان بامیان و دایکندی به افراد زیردست خویش دستور داده‌اند که بدون هم‌آهنگی دفتر والی، حق مصاحبه و شریک کردن اطلاعات را به خبرنگاران ندارند.
صدیق الله توحیدی، رییس نهاد نی دیروز (یک‌شنبه، ۶دی) در یک کنفرانس خبری گفت: دفتر نی شواهدی به‌دست آورده ‌است که نشان می‌دهد والیان دو ولایت به نهادهای ولایتی خود دستور داده‌اند تا از این پس، پیش از صحبت با رسانه‌ها و خبرنگاران با دفتر والی هم‌آهنگی صورت بگیرد؛ در غیر آن، هیچ نهادی حق مصاحبه با رسانه‌ها و خبرنگاران را ندارد.
آقای توحیدی گفت: در نامۀ شماره ۲۱ مورخ ۹/۲۳/۱۳۹۴ که از سوی معصومه مردای، والی دایکندی به ادارات محلی آن ولایت صادر شده، آمده است: «مسوولان بدون هماهنگی و آگاهی والی ولایت از شریک ساختن معلوماتی که تایید نشده خود داری کنند».
رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان گفت: خبرنگاران در ولایت بامیان نیز در تماسی که با دفتر نی داشته‌اند، گفته اند که طاهر زهیر، والی این ولایت به تمام ادارات محلی دولتی دستور داده که بدون هماهنگی با دفتر والی، از مصاحبه با خبرنگاران خودداری شود.
توحیدی می‌گوید که این مسأله خلاف قانون اساسی افغانستان و قانون حق دسترسی به اطلاعات که یک قانون نافذه کشور است، می باشد.
آقای توحیدی تأکید کرد: حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین و تسهیل کند.
به باور رییس نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، عدم دسترسی به اطلاعات سبب شده است که گزارش‌های تحقیقی در کشور کاهش یابد و خبرنگاران از این قسمت دچار مشکلات هستند.
به باور مسوولان در نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، این مساله خلاف قانون اساسی افغانستان و به ویژه مادۀ های ۳۴ و ۵۰ آن می‌باشد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از دولت وحدت ملی کشور می‌خواهد تا جلو مقامات محلی را در این زمینه که برخلاف قانون می‌باشد، بگیرند. در خبرنامۀ نی آمده است: حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین و تسهیل کنند.

«صدای خلافت» را خاموش کنید
از سوی دیگر، مسوولان نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند که رادیو «صدای خلافت» هنوز هم نشرات دارد و هرچه زودتر باید جلو فعالیت این رادیو گرفته شود.
صدیق الله توحیدی، رییس نهاد نی می‌گوید: بر اساس معلومات تازه‌یی‌که ما به‌دست آورده ‌ایم، این رادیو هنوز روی آنتن است و نشرات دارد.
پیش از این مسوولان دولتی گفته بودند که نشرات این رادیو در ننگرهار توقف داده شده است.
رییس‌ نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان تأکید می‌کند: ادامۀ نشرات این رادیو باعث می‌شود تا خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی در شرق کشور از فعالیت باز بمانند.
او خاطر نشان می‌کند: متوقف ساختن این رادیو از لحاظ تخنیکی کار ساده‌یی است؛ اما تا هنوز دولت در این زمینه اقدامی نکرده‌است.
به باور آقای توحیدی: نشرات این رادیو از یک سو می‌تواند ذهنیت شهروندان را در شرق کشور مخدوش سازد و از سوی دیگر تهدیدی جدی در مقابل خبرنگاران این ولایت است.
مسوولان رسانه‌ها در ننگرهار نیز گفته‌اند که رادیو «صدای خلافت»به صورت مستقیم به تهدید آنها پرداخته است که به باور توحیدی، این مساله از یک طرف حاکمیت دولت را زیر سوال برده و از طرف دیگر خطر مستقیمی به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها شمرده می‌شود.
نی با پخش خبرنامه‌یی هم‌چنان گفته است: برمبنای اصل ۳۴ قانون اساسی افغانستان؛ دولت مکلف است از آزادی بیان حمایت کرده و آن را تأمین کند. مطابق این اصل دولت افغانستان الزاماً مکلف است تا نشرات رادیوی مذکور را به هر نحوی که می‌شود متوقف کرده و برای مردم افغانستان به خصوص شرق این کشور اطمینان دهد که هیچ‌کسی نمی‌تواند ایده‌های ضد انسانی را ترویج کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.