هزینۀ صدها میلیون دالری پاکستان برای بستن خط دیورند

شنبه 29 ثور 1397/

حکومت پاکستان۴۸۳ میلیون دالر را مصرف حصار کشی در امتداد خط دیورند، مرز ۲۴۰۰ کیلومتری آن کشور با افغانستان، می‌کند.
مقام های پاکستانی گفته‌اند که هدف این کار مبارزه با دهشت افگنی و جلوگیری از تردد تندروان در دو سوی مرز است.
mandegar-3بنای این حصار فلزی مایۀ خشم حکومت افغانستان شده است، زیرا به گفتۀ مقام‌های افغانستان بنای چنین حصار اجتماعات و خانواده های ساکن در امتداد خط دیورند را از هم جدا می‌کند.
کار ساختن این دیوار مرزی که متشکل از دو کتارۀ فلزی موازی به هم می‌باشد، سال گذشته در روستاهای دوردست مرزی و کوهستانی پاکستان آغاز شد.
ارتفاع کتاره ها که در بالا و در وسط آنها سیم خاردار کشانده شده است در سمت افغانستان چهار متر و در سمت پاکستان ۳.۳ متر بلندی دارد.
نظامیان پاکستانی گفته اند که تا کنون حدود ۲۴۰ کیلومتر کتاره اعمار شده است و به گفتۀ مقام‌ها تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی کار آن بیش از ۹۰ درصد تکمیل خواهد شد.
با اینحال، خبرگزاری ان بی سی از قول مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که تا کنون فقط پنج کیلومتر از خط ۱۲۷۰ کیلومتری مرزی در ایالت بلوچستان پاکستان، حصارکشی شده است.
خبرگزاری ان بی سی از قول مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که پاکستان در نوار ۱۸۰ کیلومتری مرزی ۶۴ پوسته و موضع ساخته است اما به ادعای آنان از جانب افغانستان در عین مسیر فقط هشت پوسته ساخته شده است.
مقام‌های امریکایی و افغانستان مدعی اند که پاکستان به گروه های دهشت افگنی که در افغانستان شورشگری می کنند، پناه داده و آنان را تمویل و تجهیز می‌کند، برعکس پاکستان مدعی است که حملات دهشت افگنی که در پاکستان به وقوع می‌پیوندد، در افغانستان طراحی می شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.