هزینۀ مهاجرین در سال پیش‌رو بر شانه‌های آلمان

گزارشگر:چهار شنبه 9 جدی 1394 ۸ جدی ۱۳۹۴

mandegar-3ایالت های آلمان در نظر دارند که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۷ ملیارد یورو (معادل تقریباً ۱۸٫۷ میلیارد دالر امریکایی) را برای مجادله با بحران مهاجرت در این کشور به مصرف برسانند.
روزنامه «دی ولت» آلمان با جمع آوری اطلاعات از وزارت‌های مالیه این کشور نسبت به مصارف روز افزون مهاجرین اعلام داشت، که در سال ۲۰۱۵ دولت مرکزی آلمان ۱۵٫۳ میلیارد یورو را برای وزارت معارف و تحقیقات فدرال این کشور تخصیص داده بود، که در سال آینده حتی هزینه مهاجرت فرا تر از آن می باشد.
به گزارش دویچه وله، ایالت نوردراین وستفالن یکی از ایالت‌های پر نفوس آلمان بوده که هزینه پناهجویان در این ایالت به ۴ ملیارد یورو در سال آینده می‌رسد. پس از آن ایالت بایرن با هزینه ۳٫۳۱ ملیارد یورو و در ایالت بادن ویورتمبرگ قرار است ۲٫۲۵ ملیارد یورو در این راستا به مصرف برسد. در میان همه ایالت های این کشور زارلند منطقه ایست که هزینه پناهجویان در آن به ۱۰۰ ملیون یورو تخمین شده است.
آلمان به گونه نسبی بنابر ارائه خدمات سخاوت مندانه، برای صد ها هزار پناهجو که در نتیجه جنگ های جاری، فقر و تنگ دستی از کشور های مختلف به ویژه شرق میانه و افریقا بیرون می شوند، بنابر ارائه مزیت های سخاوتمندانه اش هدف اصلی پنداشته می شود.
در اوج ورود مهاجرین در ماه سپتمبر سال جاری به آلمان، دولت این کشور پرداخت ۶۷۰ یورو برای هر فرد را به عهده گرفته بود که برای ایالت های خود بپردازد. اما وزارت های مالیه برخی ایالت ها نسبت به این تصمیم راضی نبوده و مدعی بودند که مصارف بیشتر از این بر شانه های آنان خواهد بود.
از سوی هم ایالت های مختلف آلمان به گونه متواتر سیاست در های باز انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داده و از از چالش های موجود فرا راه خود برای مجادله با بحران مهاجرت شکایت کرده اند.
۲۵ هزار آموزگار نیاز است
مارلیز تیپی مسوول اتحادیه آموزگاران، آموزش و ساینس می گوید که بر بنیاد یافته های آنان ۳۰۰ هزار طفل در میان تازه وارد شدگان اند که برای آموزش آنان استخدام ۲۵ هزار آموزگار نیاز دانسته می شود.
او می گوید: «یافته های ما نشان می دهد که برای هر صد هزار تازه وارد دست کم ۸۲۵۰ آموزگار نیاز است.»
با این همه روزنامه «دی ولت» گفته است بدون ایالت بریمن که از دادن معلومات در مورد هزینه سال آینده خود برای مهاجرین خودداری کرده، برنامه فعلی ایالت های دیگر این کشور به ۱۶٫۵ ملیارد یورو تخمین زده شده است.
به گفته این روزنامه احتمالا مصارف حقیقی حتی بیشتر از این برآورد ها خواهد بود چرا که دولت فدرال آلمان گمان می کرد که در سال ۲۰۱۵ میلادی به گونه مجموعی حدود ۸۰۰ هزار پناهجو وارد آلمان خواهد شد. اما در حقیقت تا اخیر ماه نومبر سال جاری ۹۶۵ هزار پناهجو وارد این کشور شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.