هشت نمایندۀ جدید وارد مجلس شدند

۲۷ میزان ۱۳۹۲

روز گذشته نمایندگان مردم در پارلمان میزبان ۸ عضو جدید این مجلس بودند و مراسم تحلیف نماینده‌گان جدید را نیز برگزار کردند. سیمین بارکزی هم سرانجام به پارلمان راه یافت و در چوکی روانشاد شهناز همتی تکیه کرد.
هشت نماینده جدید به جای هفت نماینده مستعفی و یک شهید مجلس نماینده‌گان، روز گذشته از سوی وزارت دولت در امور پارلمانی معرفی شد.
حاجی احسان صاحب زاده به جای حاجی محمد محقق، قدرت الله سهاک به جای عبدالرب رسول سیاف، حاجی مهدوی به جای سید حسین عالمی بلخی، زمرک پادخوابی به جای سید حسین انوری، عبدالقادر زازی وطن دوست به جای محمد ابراهیم قاسمی، حاجی عبدالقدیر به جای سید اسحاق گیلانی، عبدالولی نیازی به جای شاه عبدالاحد افضلی و سیمین بارکزی به جای شهناز همتی نماینده‌گان جدید مردم
در مجلس نمایندگان می باشند.
گفتنی است که از میان این هشت نماینده جدید، سمین بارکزی به جای شهناز همتی که جان خود را در یک حادثه ترافیکی از دست داده بود و هفت تن دیگر آن به جای اعضای که به منظور اشتراک در فرایند انتخاباتی از عضویت در مجلس نمایندگان استعفا داده بودند، معرفی شده اند.
این هشت عضو جدید مجلس نماینده‌گان، روز گذشته رسماً مراسم تحلیف را به جا آوردند و تعهد سپردند که وظایف شان را مطابق به قانون به پیش خواهند برد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.