هشدار باشنده‌گان فندقستانِ غوربند از سقوط دوبارۀ این منطقه به دست طالبان

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 12 جدی 1396 ۱۱ جدی ۱۳۹۶

باشنده‌های قریه فندقستان ولایت پروان می‌گویند که طالبان تلاش دارند تا این قریه را دوباره تصرف کنند.
آنان در تماس به روزنامۀ ماندگار می‌گویند که با آنکه در رابطه به تأمین امنیت این قریه دولت وعده کرده بود، اما تأکید می‌کنند که هیچ تعهد تا هنوز mandegar-3عملی نشده است.
به باور آنان، از ریاست اجرایی تا فرماندهی ولایت پروان وعده سپردند که در رابطه به تأمین امنیت این قریه توجهی جدی کنند، اما عملی نشد.
ناییب‌الدین اکرامی، فعال مدنی قریه فندقستان ولایت پروان می‌گوید: مردم قریه فندقستان، اندیشه‌های ضد طالبانی دارند و این سبب شده است که در طول چند سال‌ طالبان نتوانند به این ساحه نفوذ کنند. اما بنا به دلیل موقیعت استراتیژیک این قریه که برای طالبان اهمیت خاص داشت، سال روان گروه طالبان با تلاش‌های جدی این قریه را برای چند روز تصرف کردند.
آقای اکرامی می‌افزاید که طالبان در سال روان با تلاش‌های جدی که از چند ولایت لشکر جمع آوری کرده بودند با ۸۰۰ تن بالای این قریه هجوم بردند و نیروهای امنیتی با نداشتن جنگ‌افزار و افراد کافی مواجه‌شدند، در نتیجه طالبان این قریه را تصرف کردند.
به گفتۀ او، نیروهای امنیتی و خیزش مردمی در این قریه به ۳۰۰ تن می‌رسند که در برابر هجوم ۸۰۰ نفری گروه طالبان ناچیز بودند. اما پس از تصرف فندقستان مردم این ساحه در هماهنگی با نیروهای امنیتی دوباره طالبان را از ساحه بیرون کردند.
او گفت: پس از بیرون راند طالبان از فندقستان دولت در راستا تأمین امنیت ساحات آسیپ پذیری این قریه تعهد کرده‌بود، اما این وعده‌ها عملی نشد و در حال حاضر احتمال هجوم دوبارۀ طالبان به این ساحه می‌رود.
آقای اکرامی تصریح می‌کند که در هجوم پیشین طالبان به این قریه ۴هزار تن بیجا شد‌ند، اما اگر اکنون این اتفاق دوباره صورت گیرد، امکان یک فاجعۀ انسانی وجود دارد.
او با تأکید بر این‌که مردم قریه فندقستان به چالش‌های جدی امنیتی مواجه‌ هستند، گفت: کسانی در این قریه در برابر طالبان مبارره می‌کنند،« خون‌شان به کف دست‌شان است»، اما هیچ توجهی در این مورد صورت نمی‌گیرد.
به باور اکرامی، مسوولان امنیتی و والی به چنین فاجعۀ هیچ توجهی ندارند و در صحبت‌های که با فرمانده امنیه پروان و والی پروان صورت گرفته ‌است فقط وعده کرده‌اند و بس!
او گفت: نیروهای امنیتی در قریه فندقستان در یک ساحه تمرکز دارند، اما در ساحۀ آسیب پذیر هیچ پاسگاه پولیس وجود ندارد.
هم‌چنان، داکتر صبغت الله یکی از بزرگان قومی با اشاره به چالش‌های امنیتی در قریه فندقستان، می‌گوید: قریه فندقستان از دو نقطه آسیب‌ پذیر است، ساحه موسوم به «سر دره» و «حاجت‌گاه»، اما نیروهای امنیتی تنها یک پاسگاه دارند که در بلندترین ساحۀ این قریه قرار دارد.
آقای صبغت با بیان این‌که طالبان همیشه از این دو ساحه استفاده کرده وارد این قریه می‌شوند، گفت: در بهار سال پیش رو امکان دارد طالبان دوباره این قریه را تصرف کنند، اما افزود که حکومت باید یک پاسگاه بزرگ امنیتی را در ساحۀ آسیب‌پذیر این قریه ایجاد کنند تا از هجوم گروه‌های تروریستی جلوگیر شود.
او گفت: به‌خاطر جلوگیر از سقوط دوبارۀ فندقستان با مقامات مختلف صحبت کرده‌اند، ( از رییس شورای ولایتی پروان گرفته تا رییس اجرایی حکومت وحدت ملی)، اما هیچ نتیجه‌یی را در پی‌نداشت و همه وعده‌ها عملی نشدند. مردم فندقستان هر لحظه احساس خطر دارند و شمار زیاد‌شان آواره شده‌‌ و به سایر قریه ‌ها پروان متواری‌ شده‌اند.
او گفت: در حال حاضر که زمستان است، گروه طالبان گه‌گاهی به برخی از ساحات فندقستان می‌آیند و «مانور‌های» را نیز اجرا می‌کنند، اما کمیت نیروهای امنیتی در این قریه ناچیز است، نمی‌توانند در برابر آنان استاده‌گی کنند. پاسگاه‌های نیروهای امنیتی نیز در ساحات دور دست قرار دارند و طالبان از راه های چریکی به راحتی می‌توانند وارد این قریه شوند.
این بزرگی قومی می‌گوید که مردم فندقستان از حکومت می‌خواهند که برای تأمین امنیت‌شان تلاش جدی کنند تا از سقوط دوبارۀ این ولایت جلوگیری شود.
این در حالی است که سه ماه پیش قریه فندقستان ولایت پروان به دست‌طالبان سقوط کرد که در نتیجه شمار زیاد از باشنده‌های این قریه بیجا شده و با چالش‌های زیادی مواجه شده‌بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.