هشدار رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی: تـا ۱۳ روز دیگـر فلـج می‌شـویم!

۱۱ اسد ۱۳۹۴

دوشنبه ۱۲ اسد ۱۳۹۴

 

هارون مجیدی
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که این اداره یک بستۀ پیشنهادی را به شورای وزیران فرستاده تا با تصویب آن روند عملی پروسۀ رییس شناس‌نامه‌های برقی آغاز گردد.
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که تعلل رهبری دولت برای آغاز این روند، سبب شده تا سیزده روز دیگر کمک‌های کشورهای کمک کننده به این اداره قطع شود.
قرار بود در آغاز سال جاری خورشیدی روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز شود؛ اما به دلایل نامشخص هنوز هم این روند آغاز نشده است.
mnandegar-3پیش از این، نهادهای بین‌المللی حمایت‌کننده مالی این اداره تهدید کرده بودند در صورتی‌که کار توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز نشود، آنان کمک‌های شان را به این اداره قطع می‌کنند.
ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی از آدرس امریکا و اتحادیۀ اروپا کمک مالی می‌شود.
همایون محتاط رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی در وزارت داخله در گفت‌وگو با ماندگار می‌گوید: ما براساس مسوولیت قانونی‌یی که در قبال آغاز این روند داریم، همیشه تلاش کرده‌ایم تا بدون معطلی شناس‌نامه‌ها را توزیع کنیم؛ به همین دلیل، به تازه‌گی بسته‌یی از پیشنهادات خود را غرض تصویب به شورای وزیران فرستادیم.
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌افزاید: نظر به هدایت رییس‌جمهور غنی ما سه برنامۀ کاری را به او سپرده بودیم که برای‌مان وعده داده بودند که این برنامه‌ها را به جلسۀ کابینه می‌فرستند، به این ترتیب، ما بستۀ پیشنهادی خود را به شورای وزیران فرستادیم.
او می‌گوید: ما انتظار داریم تا یکی از برنامه‌ها تائید شود و ما کار عملی خود را آغاز کنیم.
آقای محتاط در ادامۀ سخنانش افزود: ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی از هژده ماه به این‌سو آمادۀ آغاز این روند است و ما بارها از رهبری دولت تقاضا کرده‌ایم که این روند را آغاز کنند، اما به دلایل نامعلوم تا هنوز کار معطل مانده است.
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌گوید که معطلی در آغاز به کار کردن این پروسه، وضعیت را به گونۀ ساخته که کمک‎کننده‎ها بعد از ۱۵ اگست کمک‌های خود را قطع می‌کنند.
او می‌گوید: اگر این کمک‌ها قطع شود ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی فلج خواهد شد.
آقای محتاط خاطر نشان می‌کند که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌تواند تاًثیراتی مثبتی را در راستای تاًمین امنیت و سهولت‌های بی‌پایان برای شهروندان فراهم سازد و روندهای مردم‌سالاری را حمایت کند.
رییس ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی از رهبران دولت می‌خواهد که هر چه عاجل‌تر اجازۀ آغاز به کار این پروسه را بدهند.
او می‌گوید که توزیع شناس‌نامه‌های برقی یک پروسۀ ملی است و در تفاهم‌نامۀ ایجاد دولت وحدت ملی نیز درج شده و قانون آن توشیح شده و هیچ دلیلی برای معطلی این روند وجود ندارد.
سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از داشتن معلومات در این زمینه ابراز بی‌خبری کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.