هشدار نماینده‌گان مجلس به هیأت اداری: آبروی مجلس را برده ‌اید!

یک شنبه 7 عقرب 1396/

شماری از نماینده‌گان مجلس به هیأت اداری مجلس هشدار دادند که در صورت ادامه دامن زدن به اختلافات از سمت‌های شان عزل خواهند شد.
نماینده‌گان در ساعت امتیازی نشست عمومی روز شنبه (۶ عقرب) مجلس گفتند که تنش میان اعضای هیات اداری عزت این خانه را نزد مردم زیر سوال mandegar-3برده است و بیشتر از این قابل تحمل نیست.
فوزیه کوفی یک عضو مجلس گفت: آنچه که در مجلس می‌گذرد تاسف بار است؛ اعضای هیات اداری به جای این‌که از عزت مجلس دفاع کنند، خود سبب بی‌عزتی شده و جایگاه مجلس را به صفر تقرب داده اند.
خانم کوفی افزود: «هیات اداری وکلا را مامورین خود فکر کردید، به تیوری توطیه خاتمه دهید و گرنه وکلا امضا جمع آوری کرده‌اند که به اتهام خیانت ملی مطابق اصول وظایف داخلی مجلس با شما برخورد کنند».
در ماده یازده‌هم اصول وظایف داخلی مجلس آمده است: «رییس و اعضای هیئت اداری در شرایط ارتکاب خیانت ملی و یا جنایت ضد بشری به پیشنهاد یک ثلث و تائید دو ثلث کل اعضای جرگه پس از صدور حکم قطعی محکمه با صلاحیت عزل شده می‌توانند».
صالح محمد سلجوقی دیگر عضو مجلس نیز گفت که اختلاف میان اعضای هیات اداری آبروی نهاد(مجلس) را صدمه زده است.
آقای سلجوقی گفت: «در اصول وظایف داخلی فصلی با نام فصل بشردوست (تدابیر انضباطی) وجود دارد؛ یعنی این فصل به جز بالای بشردوست دیگر بالای هیچ عضوی تطبیق نشده است».
نماینده‌گان، هیات اداری مجلس را به زورگویی علیه یکدیگر و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای‌شان متهم کردند.
به گفته آنان، هیات اداری با مطرح کردند اتهام علیه یکدیگر نشست‌های مجلس را به گروگان گرفته و این مساله، مجلس را از اعمال صلاحیت‌های نظارتی اش بازداشته است.
پیش از این همایون همایون معاون اول مجلس، عبدالرئوف ابراهیمی رییس و خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس را به اختلاس متهم کرده است. برای بررسی اتهام فساد بر دبیرخانه مجلس چهار کمیسیون موظف شده است.
اما اخیراً یک عضو مجلس ادعا کرد که همایون همایون معاون اول مجلس و لالی حمیدزی عضو دیگر مجلس ساعت ۱۱ شب بزور وارد آرشیف تلویزیون مجلس شده و برخی اسناد را با خود برده اند. نماینده‌گان، داخل شدن با افراد مسلح در آرشیف تلویزیون را جرم خوانده و خواستار بررسی آن شدند.
آقای همایون هرچند رفتن به آرشیف تلویزیون را پذیرفت؛ اما گفت که او به این دلیل به دفتر تلویزیون مجلس رفته است که در نشر برنامه‌های آن سلیقه ای برخورد می‌شود.
این در حالی است که بحث روی مشکلات داخلی مجلس به صورت فوری وارد آجندای روز شنبه (۶ عقرب) مجلس شد و نماینده‌گان در پشت درهای بسته به بحث ادامه دادند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.